profil

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa.

poleca 82% 1040 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym zjawiska podlegają. Fizyka doświadczalna (eksperymentalna) zajmuje się jakościowym wykrywaniem zjawisk i ich ilościowym badaniem za pomocą odpowiedniej aparatury. Zadaniem fizyki teoretycznej jest matematyczne opracowanie wyników doświadczalnych, natomiast atomowej- badanie budowy i właściwości atomów. Kolejnymi działami są: fizyka jądrowa, zajmująca się badaniem budowy i właściwości jąder atomowych oraz badaniem reakcji jądrowych; fizyka molekularna (cząsteczkowa) trudni się badaniem budowy molekuł (cząsteczek) i ich właściwości. Niewątpliwie w każdej z tych dziedzin potrzebne są pewne urządzenia i aparatura. Zadaniem państwa jest zapewnienie płynności finansowej ośrodkom badawczym, uniwersytetom oraz wszelkim podmiotom zajmującym się badaniami naukowymi. Jednakże, w obliczu deficytu budżetowego często osoby rządzące starają się ominąć konieczność dotacji na te cele, często nie zdając sobie sprawy z błędów jakie w ten sposób popełniają i jak ograniczają zdolnych polskich naukowców i zaprzepaszczając ich szanse na sukcesy.
Już dawno minęły czasy, gdy do pracy fizykom wystarczały ołówki i zwykłe kartki papieru. Problemy, jakimi zajmują się fizycy, wymagają stosowania zaawansowanych technologii komputerowych i skomplikowanych programów. Obliczenia matematyczne są tak złożone, że konieczne jest posiadanie maszyn umożliwiających ich wykonanie. Komputer stanowi jedno z najpotrzebniejszych urządzeń w pracy fizyka teoretyka. Dzięki przesyłaniu danych za pomocą sieci komputerowych fizycy mogliby kontaktować się z fizykami-obcokrajowcami i uczestniczyć w opracowywaniu danych uzyskanych z doświadczeń np. w tak odległym miejscu jak Laboratorium im. Fermiego w Batavii pod Chicago. Do prowadzenia badań i doświadczeń konieczne jest użycie skomplikowanej aparatury i urządzeń.
Niektórzy uważają, że państwo nie może finansować badań fizyków. Sądzą, że istnieją bardziej naglące potrzeby. Ja jednak nie zgadzam się z nimi. Często znajdują się malkontenci, którzy sądzą, że dotacje dla badań naukowych są bezzasadne i jest to właściwie strata publicznych środków finansowych, gdyż naukowcy i tak niczego nie osiągną. Osoby te grubo się mylą, gdyż już Johann Wolfgang Goethe mawiał: „Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone”.
Uważam, że w każdym budżecie, nawet tym nieokazałym, powinno starczyć pieniędzy na zakup komputerów dla fizyków teoretyków. Można by długo wymieniać urządzenia potrzebne urządzenia: lasery, spektografy, pompy próżniowe, urządzenia do uzyskiwania niskich temperatur, piece do hodowli kryształów, urządzenia do produkcji mikroprocesorów, światłowody i wiele innych. Niewątpliwie są one do pracy potrzebne, a czasami wręcz niezbędne. Wiadomą rzeczą jest, że na zakup niektórych sprzętów potrzeba większej gotówki, która powinna być gromadzona zgodnie z długofalowym planem.
Nowe technologie udoskonalone przez naukowców mogą powodować oszczędności w całej gospodarce. Rząd będzie wydawał mniej pieniędzy dzięki zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu wydajniejszych maszyn i urządzeń. Może również wzbogacić się, gdy w naszym kraju będą produkowane najnowsze, urządzenia będące wynikiem badań polskich naukowców. W ten sposób, poprzez otwieranie nowych zakładów produkujących ten osprzęt, może zmniejszyć się bezrobocie i poprawić infrastruktura gospodarcza.
Polska może zyskać prestiż na arenie międzynarodowej. Naukowcy dotowani przez państwo będą kojarzeni z naszym krajem. Ich odkrycia rozsławią dobre imię naszego państwa, a ich wynalazki mogą stać się użyteczne dla całego świata. Wyniki badań tych pracowników nauki mogą okazać się pomocne w konstruowaniu nowych przedmiotów, niejednokrotnie będących w stanie ułatwić życie wielu osobom.
Fizycy otrzymujący odpowiednio wysokie stypendia naukowe nie musieliby wyjeżdżać do bogatszych krajów- a są tam niezwykle cenionymi pracownikami. Kraje, będące potentatami finansowi nie będą mogły przypisać sobie odkrycia naszego rodaka (ewentualny wynalazek dodałby im niewątpliwego splendoru). Obecnie bowiem coraz trudniej zaskoczyć konkurentów, dlatego nie należy marnować szans na unikatowość i pierwszeństwo odkryć i badań Polaków. Nauka finansowana przez budżet państwa będzie jednocześnie promować naukę jako jedną ze społecznej działalności państwa. Odkrycia i osiągnięcia przyczynią się do rozpowszechniania wiedzy o badaniach. Mogą zachęcić do pracy potencjalnych przyszłych naukowców, chcących osiągnąć wiele i odpowiednio do tego zmotywowanych i zachęconych. Nic tak mocno nie przemawia do wyobraźni, jak konkretne posunięcia.
Rozwój badań naukowych w dziedzinie fizyki może przyczynić się do poprawy naszego zdrowia. Polacy mogą unowocześniać takie urządzenia jak tomografy, elektroencefalografy czy ultrasonografy. Dzięki temu diagnostyka chorób stosowana odpowiednio wcześniej może przyczynić się do dokładniejszego rozpoznania, a tym samym właściwie ukierunkowanego leczenia wielu schorzeń.
Również międzynarodowe fundusze i organizacje dostrzegając zaangażowanie rządu w naukę, mogą nas wspomóc. Wtedy badania mogą być jeszcze bardziej szczegółowe i dokładne. Ich wyniki zaś będą niejako wspólną własnością udziałowców, a osiągnięcia- wspólnym sukcesem w niejednokrotnie wielowiekowych zmaganiach ze światem i jego prawami.
Nowe rozwiązania technologiczne mogą być udostępniane innym państwom. Przyniosłoby to korzyści finansowe. Kraje te także chętniej udostępniałyby nam swe najnowsze odkrycia. Bez takiej współpracy trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie państwa na arenie międzynarodowej. Współpraca ta podniosłaby ocenę Polski w oczach innych.
Fizycy posiadający odpowiedni sprzęt i warunki do pracy nie byliby gorsi od swoich kolegów pochodzących z zamożniejszych krajów. Nie odstawaliby oni od nich, co zapewniłoby harmonijność i paralelizm ich naukowych dociekań. Przeciwnikom dotacji na rzecz nauki wydawać by się mogło, iż w Polsce nie istnieje potrzeba prowadzenia badań z użyciem własnych, skomplikowanych aparatur, gdyż można korzystać z tych międzynarodowych. Jako przykład oponenci mogą podać kazus przynależności Polski i innych krajów do CERN (Europejskiego Laboratorium Cząstek Elementarnych), w wyniku której korzysta się z rezultatów badań przeprowadzanych w akceleratorach europejskich, np. w Genewie. W ten sposób problem budowy polskiego akceleratora nie będzie rozpatrywany. Właśnie takie przekonania mogą okazać się błędne, gdyż w ten sposób całkowicie ogranicza się plany i zamierzenia naukowców. Nie należy więc w takich sytuacjach ograniczać się do minimalizmu, a zdecydowanie skłaniać się w kierunku ambitnych zamierzeń.
Poprzez wymianę doświadczeń sytuacja Polski może się poprawić. Będziemy postrzegani jako państwo przeznaczające środki na właściwe cele. Ułatwi to integrację z innymi krajami i sprawi, że staniemy się równorzędnymi partnerami. Nie będziemy wówczas traktowani jak naród, który nie interesuje się nauką i nie stara się zapewnić jej należytego rozwoju.
Badania finansowane z budżetu mogą być efektywniejsze niż te ,,na własną rękę”, nieprofesjonalne i niedokładne, do jakich prowadzenia zmuszeni są często dość ubodzy naukowcy. Byłyby one zorganizowane bardziej profesjonalnie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków.
Reasumując: finansowanie badań naukowych z budżetu państwa może być bardzo korzystne. Mogą na tym zyskać naukowcy, państwo, inne kraje, a także my sami. Dlatego warto do tego tematu wracać, popierać wszelkie podejmowane w tej dziedzinie kroki ustawodawcze i prawodawcze. Uregulowania prawne są w tej kwestii konieczne i niezbędne, będą one bowiem gwarantem zrealizowania przez państwo jego powinności wobec nauki. Niewątpliwie korzystne dla państwa byłoby szczodre i hojne dotowanie nauki, a szczególnie fizyki. Albert Einstein powiedział: „Wszyscy wiedzą, że czegoś się nie da zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi”, co potwierdza konieczność roztaczania opieki nad rodzimymi naukowcami-fizykami. To właśnie oni mogą odkryć to, co było przedmiotem badań ludzkości przez wiele lat. Nauka jest naszą przyszłością i tylko jej rozwój może zapewnić nam lepsze życie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut