profil

Przygotawnie do chemii w pierwszej klasie gimnazjum.

poleca 83% 800 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Chemia
Pojęcia:
Mieszanina jednorodna: mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą żadnych przyrządów optycznych
Mieszanina niejednorodna: mieszanina, której składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych
Sączenie
Dekantacja - sposoby rozdzielania niektórych mieszanin niejednorodnych
Sedymentacja

Odparowanie
Krystalizacja - sposoby rozdzielania niektórych mieszanin jednorodnych
Destylacja

Pierwiastek chemiczny: substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze
Związek chemiczny: substancja złożona co najmniej z dwóch różnych pierwiastków połączonych ze sobą trwale
Powietrze: mieszanina jednorodna gazów o podstawowym składzie 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów (najwięcej ARGON-u)
Reakcja analizy: AB -> A + B
Reakcja syntezy: A + B -> AB
Reakcja wymiany: AB + C -> AC + B
Substraty reakcji: substancje wzięte do reakcji i ulegające przemianom chemicznym
Produkty reakcji: substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej
Reagenty: substraty i produkty reakcji
Tlenek: związek chemiczny tlenu z danym pierwiastkiem
Utlenianie: łączenie się tlenu z pierwiastkami
Spalanie: gwałtowna przemiana przebiegająca z wydzieleniem światła i ciepła
Woda wapienna: odczynnik pozwalający wykryć obecność dwutlenku węgla, pod którego wpływem mętnieje.
Reakcja charakterystyczna: reakcja pozwalająca wykryć daną substancje chemiczną
Sublimacja: bezpośrednia przemiana ciała ze stanu stałego w stan lotny (gazowy)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta