profil

I wojna światowa - daty

poleca 85% 139 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1882 – powstanie trójprzymierza, które obejmowało Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Nazywano je także państwami centralnymi.

1907 – powstanie trójporozumienia, które obejmowało Wielką Brytanię, Francję i Rosję.

1908-1913 – kocioł bałkański, czyli protest Serbii i Rosji, przeciwko aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry.

28 VI 1914 – Zamach w Sarajewie, w którym zginął Franciszek Ferdynand Habsburg. Tę datę uznaje się za wybuch I wojny światowej.

IX 1914 – bitwa nad Marną, zwycięstwo wojsk ententy dowodzone przez Ferdynanda Focha nad niemieckimi.

1916
○ bitwa pod Verdun – próba Niemców przełamania frontu, aby uderzyć na Paryż, zakończona klęską.
○ bitwa nad Sommą – kolejna próba Niemców przełamanie frontu, również zakończona klęską, pierwszy raz w historii wykorzystano czołgi.
○ bitwa jutlandzka – największa bitwa morska I wojny światowej, która nie została rozstrzygnięta.

II 1917 – nieograniczona wojna podwodna, co oznaczało, że U-Booty będą atakować wszystkie jednostki pływające po morzu. Ogłoszono ją przez Niemców.

6 IV 1917 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Stany Zjednoczone.

3 III 1918 – traktat brzeski, ustanawiający pokój między Rosją i państwami centralnymi. Na mocy tego porozumienia Rosja zrzekła się Królestwa Polskiego, Litwę, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy.

3 XI 1918 – kapitulacja Austro-Węgier.

9 XI 1918 – abdykacja cesarza Wilhelma II.

11 XI 1918 – rozejm w Compiegne, wojska niemieckie zostały zmuszone do wycofania się na wschodni brzeg Renu.

28 VI 1919 – pokój z Niemcami, zwany traktatem wersalskim.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy
Historia powszechna
Historia Polski