profil

Po roku 1989 w Polsce była rewolucja czy ewolucja polityczna i społeczna?

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aby wybierać pomiędzy rewolucją a ewolucją, trzeba najpierw zdefiniować oba pojęcia. Co to jest rewolucja? Jest to gwałtowna, głęboka zmiana w jakiejś dziedzinie. Konkretniej, jeśli mówić o rewolucji politycznej, jest to gwałtowne przejęcie władzy w państwie (systemie politycznym) przez podmiot dotychczas jej pozbawiony, które najczęściej zachodzi w drodze walki zbrojnej i uruchamia głębokie zmiany w społeczno- ekonomicznej strukturze danego społeczeństwa (wg „Leksykonu politologii” autorstwa Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta). Według tego samego źródła, ewolucja polityczna jest przeciwstawieństwem rewolucji. Zakłada unikanie w procesie decyzyjnym i w działaniach politycznych zachowań gwałtownych, związanych z użyciem przemocy. Konkretne działania polityczne są dokonywane po wcześniejszych zmianach prawnych, dających podstawy do ich przeprowadzenia.
Opierając się o powyższe definicje, postaram się udowodnić, że w Polsce po roku 1989 była ewolucja, a nie rewolucja, polityczna i społeczna.

Kiedy w roku 1989 w wyniku rozmów przy Okrągłym Stole, opozycja została zalegalizowana i dopuszczona do władzy („wasz prezydent- nasz premier”) zaczęto demokratyzować państwo. Były to działania szybkie, ale ewolucyjne- ich podstawą było powstające prawo. Dostosowywano ustawy do zasad, jakimi kieruje się demokratyczne państwo (w prawie, gospodarce, finansach itd.).
Wydarzenia po roku 1989 były REORGANIZACJĄ państwa, a nie tworzeniem go całkiem od nowa, jak to jest zwykle w przypadku rewolucji (nowe władze chcą całkowicie zerwać z przeszłością). W Polsce natomiast podtrzymano wszystkie umowy międzynarodowe, a system organizacji państwa PRZEOBRAŻANO.

Zmiany były rewolucyjne ze względu na obszar, na jakim występowały i na szybkie tempo. Natomiast droga dochodzenia do tych zmian nie była rewolucyjna, ale ewolucyjna, stosująca modyfikacje istniejącego prawa zgodnie ze standardami demokratycznego państwa. Do tych przeobrażeń można zaliczyć zmiany w gospodarce- z centralistycznie planowanej w rynkową (co zaowocowało rozwojem prywatnej działalności i napływem zagranicznych inwestycji), a także zmiany polityczne- w parlamencie zasiadały już nie tylko partie komunistyczne, ale również takie o innych opcjach politycznych, wybierane przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach.
Kolejnym faktem przemawiającym za ewolucyjną drogą zmian jest pokojowy sposób wprowadzania ich w życie. Rewolucja najczęściej kojarzy nam się z czymś krwawym, pociągającym za sobą liczne ofiary. Po roku 1989 reformy były wprowadzane na podstawie prawa, a nie siłą zbrojną lub innego rodzaju przemocą.

W ewolucyjny sposób państwo totalitarne z komunistycznym monopolem władzy, centralnie zarządzane z jedną doktryną polityczną, drogą EWOLUCJI stopniowych zmian i reform, stało się państwem demokratycznym, państwem prawa, które tworzą ludzie o różnych przekonaniach i preferencjach politycznych, wybierani w wolnych wyborach przez społeczeństwo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty