profil

Oriflame analiza

poleca 87% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Analiza SWOT Oriflame
Silne strony:
1. Efektywna reklama oraz promocje
2. Gwarancja jakości produktów
3. Dobrze zaplanowana działalność promocyjna
4. Stosowanie najnowszych urządzeń na linii produkcyjnej
5. Wykwalifikowana kadra pracownicza
6. Stosunkowo niskie ceny
7. Pracownicy posiadają wiele ukończonych szkoleń i certyfikatów
8. Posiadanie własnej marki, efektywne kreowanie wizerunku
9. Niezwykle bogaty program motywacyjny dla pracowników
10. Firma posiada wśród klientów reputację solidnego i godnego zaufania partnera
11. Wysoka rozpoznawalność na rynku
12. Szeroki asortyment produktów
13. Nowoczesne wyposażenie salonów
14. Doświadczeni pracownicy
15. Korzystna lokalizacja sklepów
16. Produkty dostępne dla każdego, niezależnie od wieku
17. Zamówienia kierowane do działu produkcji zawsze realizowane są terminowo
18. Posiadanie strony internetowej i sklepu internetowego
19. Ustabilizowana sytuacja finansowa
20. Dobrze zaplanowana działalność promocyjna, umożliwiająca pozyskiwanie nowych klientów
21. Stosunkowo stabilna suma jednostkowego kosztu stałego i zmiennego, generująca lepszą przewidywalność zysków
22. Profesjonalne planowanie i zarządzanie budżetem
23. Niskie ceny
24. Posiadanie wielu lojalnych klientów


Szanse:
1. Wysoka pozycja na rynku
2. Ułatwiony dostęp do zasobów naturalnych
3. Nowe zautomatyzowane linie produkcyjne-
4. Oprogramowania komputerowe usprawniające kontrolę nad finansami
5. Nowoczesny system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo pracowników i klientów
6. Nowe technologie zmniejszające koszty produkcji
7. Szybki wzrost rynku
8. Stały rozwój branży
9. Lojalność klientów
10. Rosnący popyt na kosmetyki, zwłaszcza wśród młodych ludzi
11. Rozpowszechniający się trend używania kosmetyków codziennie
12. Zrezygnowanie z testowania produktów na zwierzętach
13. Deklaracja nie wstępowania na rynki zagraniczne mające niehumanitarne wymogi dotyczące testowania kosmetyków np. Chiny zwiększy ilość nabywców (przede wszystkim wegan).
14. Wzrost popytu na zakupy przez internet
15. Łatwy dostęp do informacji dotyczących firmy zwiększający zaufanie nabywców
16. Więcej partnerstw opierających się na sprzedaży produktów przez innych sprzedawców, co sprawi, że jej produkt będą dostępne dla szerszego grona potencjalnych klientów
17. Rosnący eksport produktów
18. Współpraca ekonomiczna z innymi krajami
19. Kreowanie wizerunku poprzez działania prośrodowiskowe pozwoli nadążyć za nowo powstałymi trendami
20. Przewaga nad konkurencją w zakresie dostosowywania indywidualnej oferty do klienta
21. Współpraca z licznymi partnerami i współorganizacja imprez charytatywnych
22. Nieustanne badania nad strukturą wybranych produktów kosmetycznych.

Czynniki:
Słabe strony(wewnętrzne):
1. Niewielka ilość osób kształcących się w kierunkach kosmetycznych, które zamierzają pracować w koncernach
2. Mała elastyczność w dostosowywaniu się do zmian na rynku m.in. ze względu na rozmiary i złożoność struktur organizacji.
3. Konkurowanie firmowych sklepów z innymi drogeriami sprzedającymi produkty tej samej firmy.
4.Sezonowość części produktów np. do opalania lub brązujące nie generują stałych zysków.
5.W przekonaniu wielu konsumentów niskie ceny nie mogą przekładać się na jakość.
6. występują braki w zatrudnieniu w pewnych jednostkach organizacyjnych przy jednoczesnym przeroście zatrudnienia w innych
7. Używanie składników które uczulają niektóre osoby.
8. Rosnąca konkurencja – wiele marek wytwarza produkty o zbliżonym działaniu.
9. Negatywne opinie na stronach internetowych o produktach
10. Niska świadomość konsumentów o działaniach ubocznych składników użytych do wyrobu produktów
11. Wymóg przeprowadzania dużej ilości testów produktów, aby nie były szkodliwe.
12. Umieszczanie zbyt wielu punktów sprzedaży obok siebie (obniżenie dochodów pojedynczych punktów)
13. brak systematycznej kontroli realizowanych procesów zarządczych
14. kierownicy pełnią rolę nadzorców i kontrolerów, wszelkie sygnały protestu i uwagi krytyczne są ignorowane
15. poziom kosztów stałych w firmie znacząco podnosi próg sprzedaży niezbędny do osiągnięcia minimalnego poziomu rentowności
16. utrudniony dostęp do wewnętrznych źródeł finansowania (właścicieli, akcjonariuszy)
17. w magazynie przechowywane są duże stany magazynu towarów nie sprzedających się (nierotujących), co podnosi koszt magazynowania i ogranicza jego dostępną powierzchnię,
18. pracownicy nie są zaangażowani w generowanie innowacyjnych pomysłów
19. lokalizacja salonów w dużej odległości od zakładów produkcyjnych
20. Szeroki asortyment nie pozwala na wybór głównego segmentu docelowego.
21. między pracownikami występuje niezdrowa konkurencja, wszyscy traktują się wzajemnie jak potencjalni wrogowie ograniczający możliwość realizacji celów,

Zagrożenia:
1. Większa świadomość ludzi o tym, z czego produkowane są kosmetyki
2. duża konkurencja wśród liderów na rynku
3. Brak ludzi wykształconych w kierunku kosmetycznym
4. Wzrastające bezrobocie
5. integracja gospodarcza powoduje, że coraz więcej konkurentów zagranicznych zaczyna bez przeszkód działać na rynku lokalnym
6. Wolniejszy wzrost rynku
7. Zmiana potrzeb i gustów nabywców
8. Niekorzystne zmiany demograficzne
9. Odchodząca kadra o dużym doświadczeniu
10. stopy procentowe rosną, zmniejsza się dostępność kredytu, podnoszą koszty pozyskania kapitału inwestycyjnego na rozwój firmy
11. Zmiany w prawie
12. pojawiają się nowe segmenty rynku dotychczas nieobsługiwane przez firmę, które odciągają dotychczasowych klientów
13. Koszty wewnętrzne firmy
14. Emigrowanie osób z wyższym wykształceniem
15. klienci wywierają rosnącą presję na obniżenie cen, rośnie ich siła przetargowa i możliwości oddziaływania przez różne organizacje konsumenckie
16. inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie, ogranicza możliwość długofalowego planowania zakupów, sprzedaży i projektów inwestycyjnych
17. konkurenci generują nowe innowacyjne produkty zaspokajające dotychczas niewystępujące potrzeby klientów, co wywiera presję na zmiany asortymentowe w firmie
18. niekorzystne kursy walut ograniczają opłacalność eksportu

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy