profil

Dynastia Piastów- wzloty i upadki .

poleca 87% 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dynastia Piastów swoją nazwę zawdzięcza legendarnemu królowi Piastowi . Historia tego rodu sięga połowy wieku dziewiątego. Pierwszymi jego przedstawicielami byli kolejno: Siemowit , Lestek, Siemomysł. Jednak pierwszym księciem i dobrze znanym dzisiejszym historykom był Mieszko 1 urodzony ok. 930 roku. Władca, który potrafił przewidzieć wszystkie okoliczności. Między innymi jego posunięciem było przyjęcie chrztu. Miało to miejsce w 966 roku, tę datę powszechnie uważa się za początek państwa polskiego. Prawdziwym powodem przyjęcia chrztu było zagrożenie ze strony Wolinian i Wieletów. W Ostrowie lednickim następuje przymierze Z Bolesławem 1 – królem Czech. Później Mieszko stacza bitwę z margrabią wschodnio-niemieckim Hodonem. Było to 24 czerwca 972 roku pod Cedynią.

Mieszka wspierał jego brat Czcibor. Podczas opisu dynastii Piastów nie można zapomnieć o św.Wojciechu wygnanym z Pragi w 966 roku. Uciekł on na dwór Bolesława Chrobrego – syna Mieszka 1 i Dobrawy .W 977 roku podjął wyprawę do pogańskich Prus gdzie został zabity i poćwiartowany. Jego zwłoki wykupił Chrobry. W 1000 roku odbył się zjazd w Gnieźnie. Spotkali się Tam Bolesław Chrobry z Ottonem III. Podczas zjazdu Otto zdejmuje swój diadem i daje go polskiemu królowi .

W latach 1005 – 1018 Polacy walczą z nieprzychylnym naszemu krajowi Henrykiem II . Przyczyną były (1003r) odmowa złożenia hołdu przez Czechy będące pod władzą Polski oraz w1002 roku zajęcie Milska , Miśni i Łużyc . Wojnę tą zakończył pokuj w Budziszynie w 1018 roku . W 1025 r Chrobry koronuje się na króla i w tym samym roku umiera .Później królem zostaje Mieszko II .On traci Milsko, Łużyce oraz Grody Czerwieńskie .Po nim władzę obejmuje Kazimierz zwany Odnowicielem . On też przenosi w 1039 r przenosi stolicę z Gniezna do Krakowa . Był on rozważnym i mądrym królem stąd jego przydomek. Następnym władcą zostaje Bolesław Śmiały, który był bardzo ambitny i mądry .Jednak nieprzychylny mu biskup Stanisław skazuje go na wygnanie. Lud buntuje się przeciwko niemu. Bolesław ucieka na Węgry ,tam umiera.

Po tym wstępuje na tron nieudolny Władysław Herman. Za jego panowania (1079-1102) Polska bardzo słabnie. Ustąpił z tronu .Miał dwóch synów-Bolesława i Zbigniewa. Władzę przejął Bolesław Krzywousty. Toczył on wojny z Niemcami. W niej miała miejsce legendarna bitwa na Psim Polu w 1109 roku. Bolesław podzielił kraj na pięć dzielnic. Władysław Wygnaniec(stolica-Wrocław), Mieszko Stary –Wielkopolska, Henryk –ziemia sandomierska, dzielnica senioralna z wdową po władcy i terytoriami pomorskimi i centralnymi oraz Bolesław Kędzierzawy-Mazowsze i Kujawy. Podział ten nie przyniósł korzyści ale wywołał wojny domowe. Później panował Leszek Biały, lata jego panowania to 1202-1227.

Po nim władzę mieli mniej znaczący królowie :Władysław Laskonagi , Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki (1226-sprawadza Krzyżaków),Bolesław Wstydliwy , Leszek Czarny,Przmysł II.Wszyscy oni byli książętami. Potem panował król z dynastii Przemyślidów-Wacław II.
Zmarł on w roku 1305 . Na tron wstąpił Władysław Łokietek .Przydomek ten zyskał z racji swego małego wzrostu . W 1320 roku odbyła się po ponad 200 latach na Wawelu odbyła się koronacja zjednoczonej Polski. Mimo, że znaczna jej część znajdowała się pod panowaniem obcych krajów. Łokietek panował do 1333 roku .Jego syn Kazimierz zwany Wielkim był bardzo mądrym władcą, potrafił przewidzieć każdą sytuację. W ciągu 37 lat swych rządów kazał wznieść 50 zamków i otoczyć murami 30 miast .

Na Kazimierzu Wielkim kończy się dynastia Piastów. Jednak niektórzy zaliczają do niej królową Jadwigę. Piastowie byli pierwszą dynastią i najbardziej zasłużoną dla Polski .


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty