profil

Na podstawie podanego fragmentu Lalki odpowiedz na pytanie, czy uwarunkowania środowiskowe wpływają na postępowanie człowieka? ( Twoja wypowiedz powinna zawierać co najmniej 250 słów)

drukuj
poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Fragment I
Rozumiejąc, że wileki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale w nich przebywać tylko za pomocą dwóch skrzydeł: urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są przywiązane do wybranych familij, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. Bardzo też jest możliwym, że dobry Bóg widząc dwie dusze z pięknymi nazwiskami, połączone węzłem sakramentu, pomnaża ich dochody i zsyła im na wychowanie aniołka, któryw dalszym ciągu podtrzymuje sławę rodów swoimi cnotami, dobrym ułożeniem i pięknością. Stąd wynika obowiązek ogólnego zawierania małżeństw, na czym najlepiej znają się stare damy i sędziwi panowie. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem, nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, ażeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie.
[...]

Toteż mając lat osiemnaście, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechała z Ryzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski; odpowiedziała mu, ze jest polką i za cudzoziemna nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchneła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanośi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu.

Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka; nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę.


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury
Gramatyka i formy wypowiedzi