profil

Nizina Wielkopolska

drukuj
poleca 70% 1200 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wielkopolska to historyczna kraina w zachodniej i środkowej Polsce, położona w dorzeczu Warty i częściowo środkowej Odry oraz dolnej Wisły. Nizina Wielkopolska leży w obrębie województwa wielkopolskiego i na kawałku łódzkiego i kujawsko pomorskiego.

Obszar Parku Narodowego jest nazywany skansenem form polodowcowych. Cofający się lodowiec skandynawski pozostawił po sobie rynny, pagórki, wzniesienia moreny spiętrzonej, równiny moreny dennej, kemy i ozy. Na niewielkim obszarze parku znajduje się aż 11 jezior o różnych kształtach. Najpiękniejsze z nich jest rynnowe Jezioro Góreckie, a największym jezioro Gopło

Są to tereny równinne, w niektórych miejscach faliste i pagórkowate.

Średnia temperatura w styczniu wynosi tam ok. 2 st. C, a w lipcu ok. 19 st. C. Suma opadów w półroczu chłodnym (listopad – kwiecień) wynosi od 200 do 250 mm, a w półroczu ciepłym (maj – październik) od 300 do 400 mm.

Tamtejsza gleba jest bardzo ujednolicona, to piaski, żwiry, iły, gliny, żwiry, głazy, piaskowce i łupki. Są tam zróżnicowane gleby – płowe, brunatne, bielicowe, mady rzeczne, czarne ziemie.

Na tych terenach przeważają grądy – lasy liściaste mieszane, ale nie brakuje też borów sosnowych i mieszanych, lasów bukowych, dębowych, łąg, torfowisk i bagiennych lasów olszowych. Jest tu też znaczny udział świerka Są tu lasy i o przewadze drzewostanu chorego, i zdrowego, mniej więcej w tych samych ilościach.. Na terenie niziny wielkopolskiej powstały dwa parki narodowe: Wielkopolski Park Narodowy i Park

Narodowy Ujście Warty oraz wiele rezerwatów przyrody min. Rogaliński i Nadwarciański

Na terenie niziny wielkopolskiej wydobywa się węgiel brunatny oraz piaski, iły, gliny żwiry.

Na ternie niziny Wielkopolskiej 60 % to grunty orne na których uprawia się żyto, ziemniaki, pszenicę, buraki cukrowe jęczmień i rzepak Są tam także lasy i trochę łąk. Hoduje się tam bydło i trzodę chlewną.

Tutejsze ośrodki przemysłowe to przemysł spożywczy, elektromaszynowy i środków transportu, włókienniczy, skórzany i elektrociepłowniczy, chemiczny, mineralny, drzewny i papierniczy. Jest to ważny rejon biznesowy. Ośrodki przemysłowe emitujące duże ilości pyłów i gazów na Nizinie Wielkopolskiej są w Turku, Poznaniu i Koninie.

Największym miastem regionu jest Poznań, stary, zabytkowy gród, odwiedzany tłumnie przez turystów. Inne główne miasta to Kalisz, Gniezno, Konin, Leszno.

Największą popularnością wśród turystów cieszy się stolica regionu, Poznań. Szczyci się piękną starówką i licznymi zabytkami, wśród których wyróżnia się ratusz, pretendujący do miana najpiękniejszej świeckiej budowli renesansowej środkowej Europy. Miasto jest znanym w Europie miejscem kultu św. Wojciecha. W katedrze gnieźnieńskiej, której początki sięgają X w., znajduje się sarkofag z jego relikwiami. Godne uwagi są również słynne w Polsce, XII -wieczne brązowe Drzwi Gnieźnieńskie. Nie mniej ciekawe są okolice Gniezna. W bliskim sąsiedztwie jest położony Lednicki Park Krajobrazowy, chroniący nie tylko przyrodę, ale również liczne stanowiska archeologiczne i obiekty etnograficzne. Na jego terenie znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny, jeden z największych skansenów w Polsce. Dużą atrakcją Wielkopolski jest rezerwat archeologiczny w Biskupinie. To rekonstrukcja osady obronnej kultury łużyckiej z lat 750-400 p.n.e., którą odkryto w 1933 r. Dzięki pieczołowitym pracom archeologicznym gród wiernie zrekonstruowano. Można dziś oglądać nie tylko oryginalny układ osady, ale również odtworzone wnętrza chat. Warto zobaczyć zamki w Kórniku i Rogalinie, Rezerwat Archeologiczny "Gród Piastowski w Gieczu", Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie czy Muzeum Skansen Kolei Wąskotorowej w Wenecji.

Na ternie Niziny Wielkopolskiej znajdują się dwa praki narodowe: Wielkopolski i Ujście Warty, ponadto 5 parków krajobrazowych i 100 rezerwatów przyrody. W tych rejonach pod ochroną są: żmija zygzakowata, żółw błotny, bóbr, bocian biały, żubr, pełnik europejski. Znaczną część regionu obejmują strefy chronionego krajobrazu.


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (18) Brak komentarzy
26.1.2012 (18:35)

Praca na temat,ale dużo zbędnych informacji.Lepsze i bardziej przydatne są np.ilość powierzchni,liczba mieszkańców,parki narodowe,rolnictwo,gospodarka.;)

9.5.2011 (21:12)

POZNAŃ NIE LEŻY NA NIZINIE WIELKOPOLSKIEJ, TAK SAMO JAK NIE MA TAK WIELKOPOSLKIEGO PARKU NARODOWEGO I UJCIA WARTY, WARTO CZASEM SPOJRZEĆ NA MAPĘĘĘĘĘ!

9.5.2011 (18:43)

ale najpierw weź do ręki słownik ortograficzny i poćwicz !! bo z ortografią nie najlepiej ! ;]

Geografia świata