profil

Podstawowe pojęcia ekologiczne

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, a otaczającym je środowiskiem

2. EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA

Ekosystem to układ złożony z biocenozy i jej biotopu

Biotop jest to środowisko życia organizmów roślinnych i zwierzęcych, fragment powierzchni ziemi charakteryzujący się jednakowymi warunkami środowiska.

Biocenoza to zespół populacji o różnych gatunkach zwierząt i roślin danego środowiska podlegający czynnikom tego środowiska i powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną.

Podoba się? Tak Nie