profil

Kamienie Milowe Technologii Informacyjnej

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPIS TREŚCI

1.KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ
1.1 TRANZYSTOR.................................................................................................................................3
1.2 UKŁADY SCALONE.......................................................................................................................5
PRZEŁĄCZENIA..............................................................................................................5
WZMOCNIENIA...............................................................................................................5
PROSTOWANIE...............................................................................................................5
GENERACJA SYGNAŁU................................................................................................5
MIKROPROCESOR.........................................................................................................6
1.3 HIPERTEKST..................................................................................................................................7
1.4 KOMPUTER OSOBISTY PC.........................................................................................................9
PODSTAWOWE ELEMENTY BUDOWY KOMPUTERA.........................................9
• PROCESOR................................................................................................................9
• ZEGAREK ELEKTRONICZNY..............................................................................9
• PAMIĘĆ......................................................................................................................9
• MONITOR................................................................................................................10
• KLAWIATURA........................................................................................................10
• MYSZ.........................................................................................................................11
• DRUKARKI...............................................................................................................11
• SKANER....................................................................................................................12
• KARTA SIECIOWA................................................................................................12
• MODEM.....................................................................................................................12
• KARTA MUZYCZNA..............................................................................................12
1.5 SIEĆ INTERNET...........................................................................................................................13
DOSTĘP DO INTERNETU............................................................................................14
ZASIĘG INTERNETU....................................................................................................14
HISTORIA POWSTANIA SIECI..................................................................................15
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................................16


1.1. Tranzystor

Tranzystor (transistor) - przyrząd półprzewodnikowy o trzech lub więcej zaciskach zdolny do wzmacniania mocy sygnałów elektrycznych

Pierwszy tranzystor, ostrzowy (o małych możliwościach zastosowań praktycznych), zbudowali w 1948 J. Bardeen i W.H. Brattain. Tranzystor bipolarny skonstruował w 1949 W.B. Shockley.
Wynalezienie tranzystora uważane jest za początek rewolucji elektronicznej XX w. Opracowanie w latach 60. metody fotograficznego maskowania i warstwowego trawienia, umożliwiającej miniaturyzację tranzystora, spowodowało znaczne potanienie produkcji i w konsekwencji masowe wytwarzanie tranzystorów oraz, zawierających ich setki, tysiące, a nawet miliony, układów scalonych.

Tranzystory występują jako pojedyncze elementy, ale również są częściami składowymi układów scalonych. Jako elementy pojedyncze (dyskretne) są produkowane do różnych zastosowań i o różnych wyselekcjonowanych własnościach.

Tranzystor malej mocy może mieć dobrane optymalnie parametry w celu otrzymania niskiego szumu i wysokiej częstotliwości granicznej. Tranzystor impulsowy musi być szybki i powinien mieć mały spadek napięcia w stanie załączenia. Tranzystor mocy, jak nazwa wskazuje, musi wytrzymywać duże moce często w połączeniu z innymi cechami, takimi jak duży prąd i wysokie napięcia przebicia złącz. Niektóre tranzystory, np. wysokich częstotliwości (HF) maja specjalna budowę z uwagi na spełniane funkcje np. duża liczba emiterów, dla uzyskania jednocześnie dużej mocy i wysokiej częstotliwości pracy.

Tranzystory wykonywane są wg różnych technologii.
Tranzystory bipolarne - są najczęściej spotykane. W najprostszym przybliżeniu można je przedstawić jako dwie diody połączone szeregowo. Mogą być skierowane w kierunku bazy (tranzystor PNP) albo w przeciwna strona (tranzystor NPN).

Tranzystory unipolarne - można podzielić na tranzystory JFET (junction-FET), czyli takie, w których wykorzystano efekt polowy typu złączowego i tranzystory MOSFET (Metal Oxide Semiconductor- FET). Zasada działania tranzystora JFET opiera się na wykorzystaniu, do zmiany szerokości kanału przewodzącego prąd elektryczny, modulacji szerokości warstwy zaporowej w funkcji przyłożonego napięcia. Posiadają bardzo wysoka rezystancje wejściowa i można je traktować jako sterowane napięciowo źródło prądowe. W tranzystorze MOSFET rezystancja wejściowa jest jeszcze wyższa a elektrodę sterującą można traktować jako odizolowana. Rezystancja wejściowa może mieć wartość co najmniej 100 M. Pojemność wejściowa powoduje jednak, ze impedancja zmniejsza się ze wzrostem częstotliwości. MOSFET-y dużych mocy mogą mieć bardzo dużą pojemność wejściową w granicach od 400 do 500 pF co powoduje, ze odgrywają one małą rolę nawet w układach niskiej częstotliwości.
cd. załącznik

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty