profil

Ogólnie o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka

poleca 85% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie człowieka do tej pory nie jest jednoznacznie określony. Teorie, które do tej pory naukowcy nam przedstawili to domysły i stwierdzenia, które różnią się od siebie i to znacznie.
O sile biologicznego oddziaływania pola elektromagnetycznego decyduje głównie natężenie i odległość dzieląca człowieka od jego źródła. Głębokość wnikania PEM o wysokich częstotliwościach w ludzką tkankę zależy jeszcze od masy ciała i zawartości wody. Głębokość penetracji maleje wraz ze wzrostem częstotliwości.

Każde urządzenie zasilane prądem wytwarza w czasie pracy fale elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Niektóre z nich, np. telewizory, komputery, kuchnie mikrofalowe, emitują dodatkowo fale o znacznie większych częstotliwościach. W jeszcze innych natężenie pól magnetycznych może być zwielokrotnione z powodu obecności silnika, jak ma to miejsce np. w odkurzaczu, golarce czy suszarce do włosów. Wszystkie te pola współistnieją w naszych mieszkaniach, odbijając się od ścian i metalowych przedmiotów, ulegając miejscowemu wzmocnieniu lub osłabieniu. Z reguły ich natężenia są niewielkie, a o sile biologicznego oddziaływania decyduje odległość od źródła pola. Jest to o tyle istotne, że niektóre z tych urządzeń znajdują się bardzo blisko ciała, np. suszarka do włosów czy maszynka do golenia.
Jak obecnie stwierdzono, oddziaływanie biologiczne PEM na człowieka jest bardzo różnorodne i wiąże się z efektem termicznym i nietermicznym. Uważa się, że działanie pozacieplne PEM związane jest z rezonansowym pochłanianiem energii tych pól przez środowisko biologiczne (tkanki, narządy, płyny ustrojowe). Organizmy żywe i ich tkanki oraz narządy można więc traktować jako swoiste anteny, umożliwiające odbiór energii fal elektromagnetycznych o częstotliwościach rezonansowych tych narządów i tkanek. Wykazano bowiem, że poszczególne struktury biologiczne (komórki, tkanki, narządy) mają własną częstotliwość rezonansową, której działanie ma wyraźny wpływ uszkadzający. Pochłonięta energia promieniowania elektromagnetycznego może m.in. prowadzić do zmian struktury wewnętrznej cząsteczek w komórkach. W tkankach dochodzi wówczas do różnych zmian fizycznych i chemicznych, np. zmienia się pH, aktywność enzymów, przemiana materii. Następstwem tych zmian mogą być różne stany chorobowe.

Obecnie przyjmuje się, iż długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym o natężeniu przekraczającym 310 mG, a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii przesyłowych i w pobliżu niektórych domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre typy nowotworów

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty