profil

Przykłady i kontynuacje gatunków wyrastających z Biblii

poleca 83% 1110 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp: Biblia – źródło kultury europejskiej.
- Księga zróżnicowana, pisana przez wielu autorów, o dużym bogactwie gatunków, np. kazanie, pieśń, psalm, modlitwa, list, apokalipsa, przypowieść

Rozwinięcie: Kontynuacje poszczególnych gatunków:
-psalm – Księga Psalmów
- J. Kochanowski „Psałterz Dawidów” – tłumaczenie psalmów w duchu humanizmu chrześcijańskiego; bogactwo języka, liczne epitety
- M. Sęp-Szarzyński „Psalmu CXXX paraphrasis” – wyraża niepokój metafizyczny, zwątpienie, lęk
- Cz. Miłosz, R. Brandstaetter – tłumacze psalmów
- W. Szymborska „Psalm”
-hymn, pieśń – gatunki wywodzące się z psalmu biblijnego – charakter pochwalny
- św. Paweł „Hymn do miłości” – zawarty w „Pierwszym liście do Koryntian”
- Św. Franciszek „Pieśń słoneczna”- pochwała Boga, Stwórcy świata i człowieka
- Bogurodzica – polska pieśń wychwalająca Maryję – Matkę Boską
- J. Kochanowski „Pieśni”
- I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”
- J. Słowacki „Smutno mi, Boże”
- J. Kasprowicz „Święty Boże, Święty Mocny” – bunt przeciw Bogu
-kazanie – „Kazanie na górze”- wykładnia etyki chrześcijańskiej
- „Kazania świętokrzyskie”- zbiór kazań średiowiecznych
- P. Skarga „Kazania sejmowe” – wystąpienie przeciwko samowoli szlacheckiej i prywacie ; ostrzeżenie przed anarchią
-lamentacja – Księga Hioba
- „Posłuchajcie bracia miła” - przykład liryki średniowiecznej; Matka Boska wyraża żal z powodu śmierci swego syna, Jezusa
-przypowieść – występuje ich wiele w Nowym Testamencie – służy ukazaniu prawd uniwersalnych i zawsze aktualnych prolemów moralnych
- F. Kafka „Proces” – powieść o samotności i relacji jednostki ze światem zewnętrznym, jej zagubieniu w państwie pełnym absurdu
-wizja apokaliptyczna – Apokalipsa św. Jana
- J. Kasprowicz „Dies Irae”- pełna symboliki wizja Sądu Ostatecznego
- F. Nietzsche „Tako rzecze Zaratustra” – zapowiedź nadejścia Antychrysta
- T. Konwicki „Mała Apokalipsa” - wizja państw totalitarnego, antyutopia

Zakończenie: Gatunki biblijne są trwałym elementem światowej literatury, gdyż Biblia jest księgą doskonałą, księgą świętą i stanowi niedościgniony wzór dla literatów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta