profil

Polscy pisarze marynistyczni.

poleca 85% 678 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polscy pisarze marynistyczni.

Czym jest marynistyka?
Marynistyka, twórczość plastyczna iliteratura piękna lub ocharakterze publicystycznym zajmująca się problematyką morza iludzi znim związanych (notatka encyklopedyczna).
Kim jest marynista?
Marynista (łc. marinus ‘morski’) szt., lit. autor dzieł (literackich, plastycznych) otematyce morskiej (notatka encyklopedyczna).

Znani polscy pisarze marynistyczni to m.in.:

Conrad Joseph, właściwie Teodor Józef Konrad Korzeniowski. Urodził się w 1857 roku, zmarł w 1924. Wybitny angielski pisarz pochodzenia polskiego. Syn powstańca styczniowego, przebywał wraz zrodzicami na zesłaniu wRosji. Po śmierci rodziców zaopiekował się nim wuj Tadeusz Bobrowski.

W 1874 roku przerwał naukę wgimnazjum iwyjechał na zachód. W wieku 21 lat zaciągnął się jako marynarz na statek angielski, robiąc karierę aż do stopnia kapitana, który uzyskał w roku 1886, pływając m.in. do Australii, Archipelagu Malajskiego, Afryki (Kongo). W 1894 roku porzucił zawód marynarza, poświęcając się pisarstwu.

Debiutował Szaleństwem Almayera (napisany w roku 1895, wydanie polskie 1923 pt. Fantazja Almayera), ale dopiero powieść Los (napisany w roku 1914, wydanie polskie 1955) przyniosła mu samodzielność pisarską imaterialną. W1914 gościł wPolsce, wczasie Iwojny światowej popierał wlicznych wystąpieniach swój rodzinny kraj.

Jego twórczość została uznana za klasykę literatury światowej XX w. Wykorzystał wniej swoją bogatą biografię, kładąc nacisk na ideały honoru, wierności iodwagi wwalce ze ślepym przeznaczeniem.
Jego najbardziej znane dzieła otematyce morskiej to m.in.:
- Murzyn zzałogi Narcyza (wydany w roku 1897, wydanie polskie 1923),
- Tajfun (wydany w roku 1902, wydanie polskie 1926),
- Smuga cienia - autobiograficzna powieść (wydana w roku 1917, wydanie polskie 1925).

Utwory związane tematycznie zMalajami... (półwysep w południowo-wschodniej Azji):
- Lord Jim (wydany w roku 1900, wydanie polskie 1904),
- Ocalenie (wydane w roku 1920, wydanie polskie 1929),

... oraz zKongiem, np. Jądro ciemności (wydane w roku 1902, wydanie polskie 1925).

W niektórych utworach poruszał współczesne problemy społeczno-polityczne, m.in. wTajnym agencie (wydanym w roku 1907, wydanie polskie 1908), W oczach Zachodu (wydanym w roku 1911, wydanie polskie 1925) iNostromo (wydanym w roku 1904, wydanie polskie 1926). Akcja Korsarza (wydany w roku 1923, wydanie polskie 1925) oraz kilku innych opowieści toczy się wczasach napoleońskich.

Jego prozę cechują realizm, filozoficzna refleksja, atakże wnikliwa analiza psychologiczna. Pisana mistrzowską angielszczyzną. Dzieła J. Conrada wpolskim przekładzie ukazały się wlatach 1972-1974 w27 tomach.


Gabriel Piotr Oleszek urodził się 16 marca 1948 w Wałbrzychu. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni (poprzedniczki dzisiejszej Wyższej Szkoły Morskiej) oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery (18 lat obejmował stanowisko kapitana statków). Podczas przerw w pływaniu kilkakrotnie pracował w służbie Głównego Nawigatora w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni oraz jako pełnomocnik dyrektora Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku. Był również ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni, członkiem międzynarodowej grupy roboczej do spraw Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Ochrony Środowiska Morskiego w Oslo, a także członkiem Komitetu Jakości Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych w Nowym Jorku i przedstawicielem PRS w tym komitecie.

Opublikował liczne artykuły i opowiadania w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej, oraz szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej. Jest też stałym współpracownikiem dwutygodnika Namiary. Napisał szesnaście książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem sensacyjnym. Kolejne trzy teksty są w trakcie pisania. Do tej pory wydał cztery książki, są to:
- SOS Bright Star,
- Dotknięcie piekła,
- Kosynierzy z Daru Pomorza,
- Smak winy,

Książka Kosynierzy z Daru Pomorza jest pewnego rodzaju pamiętnikiem, lub kroniką nawigatorów gdyńskiej PSM w latach 1965-1968.
Najbliższa jest mu marynistyka, pomimo iż kilka z napisanych przez niego książek ma charakter typowo sensacyjny.
Na przykład Pościg opowiada o polowaniu na terrorystę, który dostał zlecenie zabicia prezydenta RP.
Z kolei książka Zdążyć na czas opowiada o detektywie, który badając banalną sprawę ociera się o ślad afery, w którą zamieszany jest prezydent, a właściwie jego rodzina. W związku ze zbliżającymi się wyborami, ludzie z otoczenia prezydenta podrzucają detektywowi sprawę uderzającą w jego najbliższych, tylko po to, żeby odwrócić jego uwagę od rodzinnych machlojek kandydata na prezydenta.


Stanisław Maria Saliński, pseudonim Jerzy Seweryn. Urodził się w roku 1902, zmarł w 1969 Był prozaikiem i dziennikarzem. Studiował wSzkole Żeglugi ina Uniwersytecie Dalekowschodnim we Władywostoku. W1921 roku przyjechał do Polski, gdzie studiował prawo ipolonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską. Publikował utwory wjęzyku rosyjskim od 1918 wmiesięczniku Tworczestwo. W języku polskim debiutował w1927 wNowinach. Zainteresowanie jego twórczością wywołały Opowieści morskie (wydane w roku 1928, w1957 wydano wydanie zmienione pt. O Bartłomieju Klimie ihawajskich gitarach). Związany zgrupą Kwadryga, występuje wpowieści Wspólny pokój Z. Uniłowskiego. Wlatach 1946-1956 wredakcji Expressu Wieczornego, następnie Słowa Powszechnego. W1957 stał się współzałożycielem klubu pisarzy-marynistów.

Opowiadania ipowieści związane tematycznie zmorzami iwybrzeżami Dalekiego Wschodu to m.in.:
- Hieroglify (wydane w roku 1957),
- La Paloma (wydane w roku 1957),
- Anna zKamienia (wydane w roku 1962).
Także wspomnienia: Pożegnanie zPacyfikiem (wydane w roku 1963) i Ptaki powracają do snów (wydane w roku 1964).


Schabowski Czesław urodził się w roku1908, zmarł w 1987 Był prozaikiem. Wlatach 1940-1941 był pracownikiem fizycznym wZSRR. Od roku 1941 do1945 zaangażowany był w roboty przymusowe wNiemczech. Po powrocie do kraju zamieszkał wŁodzi, później wSzczecinie, gdzie pracował m.in. jako rybak.

Debiutował w1945 na łamach tygodnika Odrodzenie. Wiele uwagi poświęcał tematyce związanej zludźmi morza.
Jego znane opowiadania to m.in.:
- Szarotki (wydane w roku 1946),
- Wielka zatoka (wydana w roku 1967),
- Lisy morskie (wydane w roku 1971),
- Mój przyjaciel goj (wydane pośmiertnie w roku 1990).
Powieści, np.: Tama (wydana w roku1947), Zbój lasowski (wydany w roku 1987).


Włodzimierz Jan Nałęcz urodził się w 1865 roku, zmarł w 1946. Był polskim marynistą –malarz ipisarz. Absolwent uczelni wPetersburgu iMonachium, uczeń Iwana Ajwazowskiego.Bibliografia:
- Encyklopedia PWN,
- Oficjalna strona internetowa Gabriela Oleszka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata