profil

Świat zwierząt w Polsce

poleca 83% 1931 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój świata zwierząt w Polsce następował równocześnie z kształtowaniem się szaty roślinnej. Dzisiejszy skład fauny to zmieniający się zbiór gatunków o różnym pochodzeniu, przybyłych na teren naszego kraju w różnych okresach, od schyłku ostatniego zlodowacenia aż do chwili obecnej. Biorąc pod uwagę liczbę gatunków, świat zwierząt jest znacznie bogatszy od świata roślin. Pod względem fauny teren Polski zalicza się do prowincji europejsko-zachodniosyberyjskiej Palearktyki. W Polsce zarejestrowano dotychczas 33066 gatunków zwierząt, w tym ok. 166 gatunków obcego pochodzenia.

W naszym kraju przeważają gatunki zamieszkujące całą umiarkowaną strefę Eurazji. Dotyczy to ssaków, ptaków i ryb. Wśród gadów i ptaków dominują gatunki europejskie. Wśród gatunków rodzimych znaczny udział mają gatunki południowe, a znikomy północne. Liczną grupę stanowią gatunki transkontynentalne, żyjące głównie w Ameryce Północnej i w gorącej strefie Azji, Afryki, a nawet Ameryki Południowej.

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie gatunków zwierząt w Polsce wyróżnia się 7 lądowych krain zoogeograficznych: południowobałtycką, śląską, Jury Polskiej, opolską, kielecką, karpacko-sudecką i podalpejską. Morze Bałtyckie natomiast wchodzi w skład krainy borealnej w państwie morskim

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata