profil

Problem agresji. Agresja i jej objawy.

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PROBLEM AGRESJI
Społeczne tło agresji i przemocy wśród dorastającej młodzieży.
Zainteresowanie agresją wzrasta wraz z jej przenikaniem w codzienne życie ludzi. Już nie tylko wojny, obozy zagłady, porywanie zakładników, nie tylko pospolita przestępczość są jej wyrazem, ale również wzajemne kontaktowanie się ludzi bywa nasycone agresją. Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród młodzieży w ciągu ostatnich lat jest ekspansja agresji. Samo zjawisko agresji było zawsze obecne wśród dzieci i młodzieży. To, co stanowi jego nowy wymiar to rozmiary, rozpowszechnienie, natężenie i dynamika. Powszechnie obserwujemy narastanie brutalności i bezwzględności zachowań agresywnych ludzi młodych. Wśród młodzieży zapanowała swoista moda na agresję.
Wskazując na rozmaite źródła rozpowszechniania się agresji mówi się o:
· kryzysie wychowania szkolnego,
· braku autorytetów wychowawczych
· osłabieniu funkcji wychowawczej rodziców,
· destrukcyjnym wpływie mediów.
Trudno jest wskazać na jedną przyczynę tego zjawiska. Jest ich wiele i są one ze sobą powiązane. Mają one związek z przemianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie szczególnie w ciągu ostatnich lat.
I. Rodzice przestają być dla swoich dzieci źródłem mądrości życiowej.
Rodzice zmęczeni trudnościami codziennego życia, zgorzkniali rozczarowaniami i brakiem perspektyw, bywają napięci, rozdrażnieni, skłonni do wybuchów gniewu. Dzieci i młodzież to widzą. Uczą się także, że agresywne zachowanie bywa skuteczne. Dzieci nie uczą się na podstawie naszych słów, ale czynów. Nastąpiła również zmiana warunków społecznych. Sposób na życie wypracowany przez rodziców okazuje się w dzisiejszych czasach nieprzydatny.
Wśród wielu rodzin obserwuje się utratę zdolności do pomagania dzieciom
w rozwiązywaniu ich życiowych spraw.
Dotyczy to w szczególności rodzin ubogich, gorzej wykształconych o niskiej pozycji społecznej. Zjawiska te rodzą u młodych ludzi poczucie zagubienia, lęku
i frustracji.
II. Filozofia walki.
Obecnie w dobie liberalizmu pojawiła się nowa filozofia życiowa oparta na ekspansji, konkurencji i sukcesie. Jej istotą jest bezwzględna konkurencja, chęć osiągania sukcesów za wszelką cenę. Jest to filozofia której istotą jest uzyskiwanie przewagi nad innymi. Wartość człowieka jest mierzona jego przewagą nad drugim. Taką przewagę można zdobyć w różny sposób:
· ciężką pracą,
· sprytem i cwaniactwem,
· oszustwem,
· a także przy użyciu kija basebellowego.
Wpływ na brak wzorców i wartości mają również przekazy telewizyjne. Nie chodzi jedynie o eksponowanie przemocy, ale o lansowany wzór człowieka osiągającego sukces bezwzględnym często brutalnym postępowaniem.
Zadania o charakterze interwencji środowiskowej:
· współpraca z rodzicami,
· współpraca z policją,
· współpraca z lokalnymi organizacjami kulturalno - oświatowymi,
· współpraca z organizacjami świadczącymi pomoc społeczną.
OBJAWY AGRESJI U MŁODZIEŻY W WIEKU GIMNAZJALNYM
Wyróżnić można różne przejawy agresji ze strony młodzieży 14 - 15 letniej.
1. Objawy agresji skierowanej na swoich rówieśników:
· u chłopców:
· zamierzone znęcanie się nad kolegami, psychiczne, społeczne, krzywdzenie materialne,
· zmuszanie do palenia, picia, brania narkotyków,
· przemoc fizyczna, bicie, kopanie, zamykanie, popychanie,
· ośmieszanie, zastraszanie,
· wymuszenia finansowe, wyłudzanie pieniędzy, rabunki,
· szykanowanie, wulgaryzmy, szantaż, groźby.
· u dziewcząt:
· izolowanie od grupy,
· plotkowanie, namawianie się, przezwiska, dowcipy, ośmieszanie,
· obmawianie, oczernianie, szkalowanie,
· zastraszanie,
· zmuszanie do palenia, picia , brania narkotyków.
2. Objawy agresji skierowane na nauczycieli i pracowników szkoły:
· niechęć do nauki (przychodzą bez zeszytów, nieprzygotowani),
· lekceważący stosunek do nauczycieli,
· arogancja wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
· agresywny, bierny opór wobec nauczyciela,
· wulgaryzmy w stosunku do pracowników szkoły,
· groźby wobec nauczycieli,
· odosobnione przypadki przemocy fizycznej.
3. Objawy agresji skierowanej na budynek szkoły:
· dewastacja sprzętu szkolnego: urywanie klamek, malowanie po ścianach, niszczenie ławek i krzeseł, niszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
· kradzieże pomocy dydaktycznych.
4. objawy agresji skierowanej na rodziców:
· izolowanie się od domu rodzinnego,
· agresywny bierny opór,
· aroganckie zachowanie w stosunku do rodziców,
· wyzwiska.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata