profil

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski – KRAKÓW.

poleca 85% 313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przyczyna jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się w zanieczyszczeniu powietrza, wód i degradacji gleb. Głównymi źródłami zagrożeń prócz samego miasta są zakłady przemysłowe takie jak: huta im. Sędzimira, elektrociepłownia "Łęg", Krakowskie Zakłady farmaceutyczne oraz Krakowskie Zakłady Sodowe. Zamknięcie Huty "Skawina" tylko częściowo rozwiązało problem.ZANIECZYSZCZENIE WÓD.

Zanieczyszczenie to dotyczy wód podziemnych jak i powierzchniowych.

 zapotrzebowanie na wodę ze strony przemysłu i samej aglomeracji wyczerpało wiele poziomów wód podziemnych

 znaczna część wód powierzchniowych jest bardzo silnie zanieczyszczona

i nie może być wykorzystywana do celów konsumpcyjnych

 Wisła na całej długości aglomeracji niesie za sobą znaczne ilości zanieczyszczeń przemysłowych ( z GOP-u), w tym metali ciężkich oraz zanieczyszczeń komunalnych. 80% ścieków z Krakowa jest wprost kierowane do Wisły.ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA.

 Głównym składnikiem jest dwutlenek węgla, który emitowany jest przede wszystkim przez krakowski przemysł.

 Oprócz wytwarzanego "na miejscu" dwutlenku węgla, znaczne ilości zanieczyszczeń przynoszone są znad GOP-u. Sprzyja temu dominacja wiatrów zachodnich. Kraków leżący w kotlinie zatrzymuje zanieczyszczenia.

 Na zanieczyszczenie ma wpływ także motoryzacja. Kraków leżący na linii Medyka-Zgorzelec jest skazany na duży ruch samochodowy, a co za tym idzie zanieczyszczenia. Brak obwodnicy powoduje, że przez miasto przejeżdżają ogromne ilości pojazdów.

 Na zanieczyszczenie ma wpływ także tzw. niska emisja, która powoduje duże opady pyłowe w Śródmieściu, gdzie mieszkania opalane są węglem kamiennym. Przy bezwietrznej pogodzie może doprowadzić to do powstania smogu.

Zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na życie człowieka jak i na zabytkową zabudowę miasta. Pojawiają się liczne schorzenia dróg oddechowych czy układu krążenia. Jeśli chodzi o zabytki to ich degradację widać szczególnie w śródmieściu i na Wawelu.ZAGROŻENIE GLEBY I LASÓW.

 zanieczyszczenie atmosfery powoduje też silne zakwaszenie gleby (kwaśne deszcze) oraz kumulację wielu substancji toksycznych.

 na terenach rolniczych sfery podmiejskiej kumulacja zanieczyszczeń może wyeliminować hektary upraw ( zwłaszcza pod rośliny takie jak sałata i kapusta, które przyswajają bardzo szybko metale ciężkie)

 zanieczyszczenie wpływa też na lasy. Około 1/3 powierzchni leśnej otaczającej Kraków jest zagrożona, a brak zdecydowanej akcji może doprowadzić do całkowitego zniszczenia kompleksów leśnych.INNE.

Dużym problemem jest też zajęcie około 500 ha na składowisko odpadów przemysłowych i komunalnych. Wiele z nich jest szczególnie niebezpieczna dla środowiska.

Zagrożenie mikrobiologiczne.

Zagrożenie bakteriologiczne spowodowane duża ilością turystów.

Hałas spowodowany ruchem ulicznym.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata