profil

Windows 2000 serwer

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Windows 2000 serwer

Windows 2000 Serwer - jest następcą NT 4.0 Serwer, stworzony z myślą o małych i średnich sieciach, umożliwia obsługę do 4 procesorów. Windows 2000 Advanced Serwer - przeznaczony do większych sieci, rozszerzone funkcje zabezpieczające i zarządzające, obsługa do 8 procesorów. Windows 2000 Datacter Serwer - najbardziej rozbudowana wersja serwera, obsługa do 32 procesorów. Wszystkie wersje zawierają obsługę mechanizmów Plug & Play (automatyczne rozpoznawanie i instalowanie przez tzw. Hardware Assistanta kart PCI, i częściowo ISA oraz urządzeń SCSI i USB), funkcje zarządzania energią dla komputerów przenośnych, obsługę systemu plików FAT32, wsparcie DirectX, usługę Active Directory Services (ADS) umożliwiającą gromadzenie informacji o wszystkich obiektach w sieci komputerowej, dynamiczną konfigurację (po zmianie konfiguracji systemu lub przeinstalowaniu sterowników nie jest wymagany ponowny restart systemu jak w poprzednich wersjach), szereg nowych narzędzi systemowych.

Główne właściwości Windows 2000 Server

Active Directory - usługa katalogowa pozwalająca na konsolidację informacji o wszystkich dostępnych obiektach sieciowych i usługach w jednym miejscu.

Dynamiczny DNS (DDNS) - zastępuje istniejącą usługę WINS dla rozwiązywania nazw. DHCP i DDNS są ściśle zintegrowane. Dodatkowo, implementacja DDNS w Windows 2000 posiada opcję integracji DDNS i Active Directory, co eliminuje konieczność posiadania dodatkowego DNS dla topologii replikacji.

Rozproszony system plików (DFS – Distributed File System ) - pozwala utworzyć wirtualny system plików w postaci drzewa katalogów które jest podzielone na wiele serwerów (niekoniecznie serwerów Windows 2000), oraz na wprowadzenie odporności na błędy poprzez replikację tej samej struktury plików na wielu serwerach.

QoS Admission Control - stwarza aplikacjom przygotowanym do QoS dostęp do rezerwacji przepustowości sieci oraz to priorytetowania ruchu w sieci nawet we współdzielonym segmencie. Za pomocą QoS Admission Control możesz kontrolować przepustowość, jaką aplikacje i użytkownicy mogą zarezerwować, bazując na zasadach skonfigurowanych w Active Directory i w ten sposób zapobiegając przeciążeniu sieci.

Bezpieczeństwo IP (IPSEC – IP Security) - zaproponowany przez IETF standard szyfrowania ruchu IP. IPSEC jest kontrolowany poprzez narzędzia zarządzania zasadami systemu Windows 2000 Server i w ten sposób pozwala na wymuszenie szyfrowania pomiędzy systemami, niewidoczne dla użytkownika.

Obiekty Zasad grup (GPO) - pozwalają administratorom na wymuszenie zestawu zasad (dla takich rzeczy jak zasady, skrypty logowania/wylogowania, przekierowania folderów i tworzenia aplikacji) dla użytkowników i komputerów jak są przywiązywani do danej lokacji, domeny, lub jednostki organizacyjnej (OU, Organizational Unit) w Active Directory. Funkcje instalacji oprogramowania pozwolą ci na stworzenie zestawu aplikacji które zawsze będą dostępne dla użytkownika (lub grupy) która używa Windows 2000 Professional. Jeżeli żądana aplikacja nie jest dostępna kiedy potrzebna, jest automatycznie instalowana na komputerze.

Usługa Magazynu zdalnego (RRS) - RSS zapewnia funkcję hierarchicznego zarządzania magazynem (HSM – Hierarchical Storage Management) dla Windows 2000. RSS monitoruje ilość wolnego miejsca na twardym dysku i włącza się do akcji kiedy ilość wolnego miejsca spada poniżej pewnego zdefiniowanego poziomu.
Internetowe usługi informacyjne (IIS) - wersja 5 niezwykle popularnego serwera Sieci Microsoftu. Niektóre z dodanych funkcji IIS zawierają rozliczanie z procesów (informacji jak każda strona zużywa zasoby CPU na serwerze), ograniczanie CPU (limitowanie wykorzystania CPU przeznaczonego dla danej aplikacji lub strony WWW w danym czasie), wielokrotne domeny użytkowników (pozwala na utrzymywanie wielu witryn na jednym serwerze, pozwalając na unikalne nazwanie każdejwitryny), oraz obsługę nowych standardów, takich jak WebDAV czy kompresja HTTP.
Usługi transakcyjne - pozwalają na dostęp do różnych komponentów COM/COM+ poprzez tradycyjne techniki przetwarzania transakcji dla lepszego rozłożenia obciążenia, bezpieczeństwa i niezawodności. Usługi transakcyjne integralną częścią Microsoft Component Services. (Również dostępne we wcześniejszych wersjach Windows NT Server 4 jako część Option Pack).
Usługi kolejkowania wiadomości - system wiadomości i kolejkowania, który jest próbą Microsoft zapewnienia bezpiecznej dostawy wiadomości i danych w rozproszonym środowisku. (Również dostępne we wcześniejszej wersji dla Windows NT 4 Server jako część Option Pack.).
Usługa indeksowania - pozwala na indeksowanie wszystkich tekstów i właściwości różnych rodzajów plików tekstowych, włącznie z HTML i plikami Microsoft Word. (Również dostępny w Windows NT 4 Server jako Option Pack).
Usługi certyfikatów - pozwalają na implementację pełnoprawnej infrastruktury kluczy publicznych (PKI) opartej na wszystkich aktualnych standardach, która może być używana do uwierzytelniania i cyfrowych podpisów.
Usługi routingu i dostępu zdalnego (RRAS) - rozszerzenie RAS które pozwala między innymi na użycie serwera jako routera sieci opartych na IP i IPX. Nowa wersja RRAS zawiera Network Address Translation (NAT) oraz Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Windows Internet Name Service (WINS) - dostarcza rozwiązywanie nazw do adresów dla żądań klientów NetBIOS. Pomimo, że WINS nie jest używany w Active Directory, Windows 2000 Server zawiera nową wersję WINS, która eliminuje najczęstsze problemy z WINS, z możliwościami jak stałe połączenia (persistent connections), ręczne chowanie (manual tombstoning), dynamiczne usuwanie rekordów oraz narzędzi kontroli spójności pomiędzy różnymi serwerami WINS.
Obiekt pracy (Job object) - rozszerzenie modelu procesu zwane pracą. Jego podstawową funkcją jest pozwolenie grupie obiektów na bycie zarządzanym i manipulowanym jako całość. Obiekt pracy pozwala na kontrolę atrybutów powiązanych z grupą procesów. Ustawienie maksymalnego zużycia CPU do poszczególnego procesu lub grupy procesów jest jedną z wielu pożytecznych elementów obiektu pracy.
Instrumentacja zarządzania Windows - obsługuje standard Desktop Management Task Force (DTMF) Web Based Enterprise Management (WBEM), który upraszcza instrumentację sterowników i aplikacji. Zawiera również aplikacje zarządzania zwaną Real World Interface firmy Computer Associates do przeglądania danych WBEM.

Novell NetWare

Novell NetWare to bezpieczna, niezawodna i skalowalna platforma do prowadzenia
e-biznesu - tworzenia i uruchamiania opartych na otwartych standardach aplikacji WWW oraz zarządzania nimi. Najnowsza wersja NetWare pozwala firmom na uruchamianie krytycznych aplikacji obsługujących transakcje we własnej witrynie internetowej, co umożliwia bezpieczne współdzielenie informacji oraz znaczne zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
NetWare przekształca serwery klasy PC w wydajne serwery internetowe. Nie tylko pozwalając na komunikację pomiędzy komputerami osobistymi, drukarkami i urządzeniami pamięci masowej, ale obsługując także wszelkie połączenia realizowane za pośrednictwem internetu oraz ekstranetów przedsiębiorstwa. NetWare jest jednocześnie najlepszą platformą dla popularnych aplikacji biurowych, zapewniającą najlepszą obsługę oprogramowania pakietu Office 2000. NetWare wspiera protokół WebDAV i obsługuje foldery WWW Office 2000 w systemie plików NetWare, umożliwiając wspólne edytowanie i publikowanie w WWW na bazie NetWare. NetWare zawiera NDS eDirectory - samodzielną technologię katalogową, która umożliwia świadczenie nowego rodzaju usług e-biznesowych bezpiecznych, profilowanych do potrzeb użytkowników. W skład systemu wchodzi m.in. baza danych Oracle8 (dla pięciu użytkowników). Oracle WebDB, serwer aplikacji web IBM WebSphere 3 Standard Edition i moduł IBM WebSphere Studio. Serwery aplikacji WebSphere na NetWare wyróżniają się tym, że oferują najszerszą gamę możliwości oraz zestaw narzędzi, który tworzy solidne środowisko programistyczne i użytkowe. W NetWare ułatwiono zarządzanie całą siecią. Za pomocą NetWare Management Portal system może być zarządzany również przez sieć WWW.
Firma Novell jest obecna na polskim rynku już od szeregu lat, a systemy sieciowe NetWare stały się synonimem niezawodności, wydajności i elastyczności w rozbudowie.
Szczególnie atrakcyjną propozycją jest pakiet Novell Small Business Suite.
Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych propozycji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają do 50 komputerów.
Novell Small Business Suite zawiera praktycznie wszystko, co jest niezbędne dla zorganizowania zaawansowanej struktury informatycznej firmy:
– zaawansowany technologicznie i niezawodny system sieciowy, NetWare 6 wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem katalogowym: Novell Directory Services (NDS),
– ZENworks Starter Pack, dzięki któremu można automatycznie instalować, konfigurować i modernizować oprogramowanie na podłączonych do sieci maszynach wykorzystując nowoczesną technologię profili użytkownika,
– pakiet GroupWise 5.5, środowisko pracy zespołowej wraz z pocztą elektroniczną e-mail zapewnia wspólny dostęp do dokumentów, kalendarz elektroniczny, zarządzanie podejmowanymi projektami oraz ich koordynację,
– program Tobit FaxWare, dzięki któremu można wysyłać i odbierać faksy bezpośrednio z własnych komputerów,
– baza ORACLE 8 jedno z najlepszych światowych rozwiązań w klasie baz środowisk baz danych,
– ORACLE WebDB, środowisko służące do opracowywania i wdrażania sieciowych baz danych oraz dynamicznych witryn WWW,
– przeglądarka NetScape Communicator oraz NetScape Enterprise Server for NetWare, NetObject Fusion, które otwierają przed firmą możliwość zaistnienia w światowej sieci Internet,
– Novel BorderManager FireWall Services i FastCache 3.0 programy, które zapewniają wzrost wydajności i szybszy dostęp do zasobów sieciowych,
– NetShield i VirusScan zabezpieczajace sieć przed wirusami.

Posiadacze starszych wersji systemu NetWare, którzy zdecydowali się na unowocześnienie swej platformy sieciowej będą także usatysfakcjonowani specjalnym narzędziem do aktualizacji systemu: Novell Upgrade Wizard. Dzięki niemu w bezpieczny sposób można przenieść hasła użytkowników, pliki, przywileje wraz z uprawnieniami oraz zaktualizować kolejki wydruku. Novell Upgrade Wizard wyposażono ponadto w skuteczny mechanizm uwierzytelniania, który przed rozpoczęciem procesu aktualizacji wykrywa ewentualne konflikty lub błędy.
Aktualnie w sprzedaży znajduje się system NetWare v6. Oto jego podstawowe cechy:
– rozbudowany system usług katalogowych NDS (Novell Directory Services),
– dołączone aplikacje, które umożliwiają wykorzystanie najnowszych trendów współczesnego biznesu: baza ORACLE 8i, system IBM WebSphere,
– obsługa protokołu IP (Internet Protocol), co zapewnia większą wydajność wykorzystywanych łączy sieciowych,
– łatwość zarządzania i administrowania (dzięki NDS oraz systemowi ZEN Works).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata