profil

Porównanie tekstu "Kazanie na górze" z hymnem "O miłości" - hierarchia wartości.

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Te dwa teksty różnią się od siebie, choć posiadają podobne przesłanie. Pan Jezus w swoim Kazaniu na górze, chce nam pokazać odpowiednią „drogę”, którą mamy kroczyć, aby stać się błogosławionymi. Z kolei św. Paweł w liście do Koryntian pokazuje nam, jak wyglądałby, nawet najwspanialszy człowiek, gdyby nie posiadał miłości.

Trudne jest porównanie tych dwóch tekstów Pisma Świętego. Obydwa obrazują nieco odmienne ukazanie miłości. O ile hymn do miłości odnosi się do niej bezpośrednio, o tyle „Osiem błogosławieństw” odnosi się do niej metaforycznie. W obydwu tekstach ukazane jest, iż człowiek bez miłości „byłby niczym”. O ile hymn do miłości zwraca się w kontekście miłości własnej, to tekst „Ośmiu Błogosławieństw” odnosi się w kontekście miłości do bliźniego. Z tego wynika, iż te teksty są na równi ważne. Ukazują, iż bez miłości nie można byłoby miłować bliźniego. Święty Mateusz Ewangelista w swoim tłumaczeniu nadaje-zwłaszcza błogosławieństwom-charakter bardzo duchowy(„ubodzy w duchu”, „łakną i pragną sprawiedliwości”). Z kolei św. Paweł odnosi się do miłości jako do osoby, np.: „Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku...”. Kazanie na górze uchodzi za kodeks moralności chrześcijańskiej. „Nowa” moralność polega na wypełnieniu duchem(miłości), dawnej litery prawa. Dlatego uważam, iż „Osiem Błogosławieństw” jest pierwsze w hierarchii wartości. Słowa zawarte w Kazaniu na górze zostały wyrażone przez Pana Jezusa, czyli za „twórcę” religii chrześcijańskiej. To dodatkowo potwierdza moje przekonanie. Po drugie: tekst „Ośmiu błogosławieństw”, wyraża się w sprawie miłości do drugiej osoby, co jest bardzo ważne. Jest ono bardzo podobne do przykazania miłości bliźniego. Jezus w swoich błogosławieństwach pokazuje nam, iż cokolwiek będziemy czynić w imię miłości zostanie nam to w końcu wynagrodzone. Człowiek może być upokarzany przez drugą osobę, ośmieszany, ale jego cierpienia zostaną wynagrodzone. „Osiem błogosławieństw” mówi nam, iż nasze cierpienia, zniewagi jakimi możemy zostać „obrzuceni” nie pójdą na marne. Natomiast tekst hymnu odnosi się, jak powinna wyglądać nasza miłość. Jak powinniśmy miłować drugiego człowieka. Na zakończenie jasno zostaje ukazane, iż miłość jest największą z trzech cnot: wiary, nadziei i miłości. A więc każdy człowiek, aby osiągnąć świętość, powinien dążyć do tej pełni miłości.

Z powyższych argumentów wynika, iż obydwa teksty są bardzo ważne. Jednak tekst Kazania na górze ukazuje nam co powinien czynić człowiek, aby stać się błogosławionym. Z kolei drugi tekst odnosi się, jak powinna wyglądać nasza miłość względem drugiego człowieka. Oba te teksty bardzo dobrze się uzupełniają. Aby w pełni zrozumieć jeden z nich, należy zagłębić się pełniej w te obydwa fragmenty Pisma Świętego.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi