profil

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość.

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kultura europejska wyraźnie wyróżnia się na tle innych cywilizacji, istniejących na świecie. Polska jest państwem Europy i jej kultura jest na trwałe wpisana w karty historii Europy.

Specyficzne cechy europejskiej cywilizacji i szczególny wkład do kultury ludzkiej zawdzięczamy w dużej mierze cywilizacjom śródziemnomorskiej, greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej.
Od Greków przejęliśmy nie tylko ich poczucie piękna, głębokie idee religijne i moralne oraz idee obywatelstwa i demokracji; i nie tylko tradycję igrzysk olimpijskich. Zawdzięczamy im przede wszystkim zmysł krytyczny w opisie i ocenie zjawisk, który stał się podstawą rozwoju zarówno starożytnej, jak i współczesnej filozofii i nauki. Bez tego nie byłoby odkryć czasów nowożytnych, które przyspieszyły rozwój ludzkości.
Od Rzymian przejęliśmy doświadczenia organizacji państwa, a zwłaszcza zmysł prawa jako czynnika stabilizacji stosunków międzyludzkich. Znany i powszechnie akceptowany przepis prawny dawał poczucie bezpieczeństwa i był podstawą społecznego ładu.
Tradycje monarchiczne długo dominowały w Europie, chociaż już od późnego średniowiecza zaczęły się kształtować tradycje obywatelskie i republikańskie. Rozszerzał się udział obywateli w osiąganiu konsensusu prawnego, a później w stanowieniu prawa, aby dojść przed 200 laty do idei suwerennego narodu, który stanowi o swoim losie.
Społeczeństwo Europy to w większości chrześcijanie. Na gruncie religijnym w czasach nowożytnych uformowała się doktryna praw człowieka i obywatela, która do dziś stanowi podstawę politycznej ideologii europejskiej.
Wspólne dziedzictwo kulturowe jest czymś niezaprzeczalnym. Każdy naród (również Polska) ma niezastąpiony wkład. Ale jest przecież jasne, że dziedzictwo naukowe jest wspólne.
Najbardziej jednak znamiennymi cechami cywilizacji europejskiej, które trudno traktować rozłącznie, są i pozostaną umiłowanie wolności i akceptacja różnorodności. Unia Europejska respektuje oczywiście tożsamość narodów państw członkowskich.
Polska również ma swą własną, niepowtarzalną tożsamość. Przeszła długie dzieje nim stała się taka, jak obecnie. Słynie z niezwykłej gościnności. Tradycją jest witanie gości chlebem i solą. Również polska kuchnia jest bardzo charakterystyczna. Każdy, kto choć raz spróbował polskiego bigosu czy sernika zapamięta ich smak na długo. Na całym świecie podziwiane są nasze pieśni i tańce ludowe w wykonaniu zespołów Mazowsze i Śląsk.
Możemy też pochwalić się wieloma dziełami literatury. W naszym kraju powstały dużej sławy filmy, a polscy reżyserzy wyrobili sobie swój styl. Także nasz język nie ma sobie równych. Nie dał się unicestwić, zastąpić innym językiem. Jest wciąż żywy. Wyróżnia się też dużą zawiłością ortograficzną.
Nie zapominajmy więc o kultywowaniu naszych tradycji, aby nie utonąć w morzu zapomnienia. Nie zatracajmy naszej kultury – niech każdy wie, jaki jest PRAWDZIWY POLAK.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty