profil

Kryzysy polityczne za panowania pierwszych Piastów.

poleca 85% 151 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko II

Słabości wewnętrzne

1.) Państwo pierwszych Piastów, jak wszystkie monarchie wczesno feudalne, było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Przyczyny:
- przeszkody nturalne – puszcze, bagna, oddzielające siedziby plemion polskich
- poczucie obcości wobec innych plemion
- brak poczucia bezpieczeństwa, toczono wojny ze zmiennym szczęściem
- gospodarka naturalna – oznaczała brak handlu między poszczególnymi reginami i nie prowadziła do powstania więzi między nimi

Konflikty z sąsiadami

2.) Wojny Bolesława Chrobrego:
- doprowadziły do powiększenia obszaru Polski
- niosły ze sobą zagrożenia ze strony sąsiadów, którzy nie rezygnowali z utraconych na rzecz Polski ziem

3.) Mieszko II
a. )na początku kontynuował politykę ojca, systematycznie urządzając najazdy na Saksonie
b.) w 1031 nastąpił równoczesny najazd cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, czego Mieszko nie wytrzymał i od Polski odpadły:
- Milsko i Łużyce (Niemcy)
- Grody Czerwieńskie (Ruś)
c.)w rękach czeskich pozostały Morawy, a w węgierskich Słowacja (utracona prawdopodobnie jeszcze za czasów Bolesława)

Mieszko i Bezprym

4.) Jednocześnie w kraju doszło do konfliktu przdstawicieli dynastii
a.) Mieszko musiał uciec z kraju
b.) Władzę przejściowo objął jego brat Bezprym, który odesłał insygnia koronacyjne do cesarza niemieckiego, rezygnując tym samym z samodzielności politycznej
c.) Mieszkowi udało się wrócić do kraju jednak już się nie koronował, a nawet musiał się zgodzić na chwilowy podział kraju
Rozpad monarchii

5.) Po śmierci Mieszka II narastały trudności wewnętrzne co ostatecznie doprowadziło do załamania aparatu państwowego:
- władzę objęli możni
- wygnanie z kraju wdowy po Mieszku II – Rychezy
- wygnano również następce Mieszka II – Kazimierza
- w Wielkopolsce wybuchł bunt ludowy skierowany przeciwko możnym i kościołowi
a.)powstały bunt, choć krótkotrwały, był jednak groźny w skutkach:
- na Mazowszu powstało oddzielne państewko, którego władcą został Masław
- odłaczyło się Pomorze, gdzie rządzili lokalni władcy

Najazd czeski

6.) w 1039 roku doszło do najazdu księcia czeskiego, Brzetysława na Polske:
- uprowadził jeńców
- wywiózł wielkie łupy
- ukradł relikwie św. Wojciechaz Gniezna
- podporządkował Śląsk
- całkowicie zniszczył Gniezno

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty