profil

Przegląd pamięci RAM

poleca 84% 985 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Pamięć RAM- jest to podstawowy rodzaj pamięci o dostępie swobodnym, nieodzowna w każdym komputerze, przechowująca całość lub część bieżąco wykonywanego programu. Pamięć operacyjna pozostaje w stałym kontakcie z procesorem, dla którego przedstawia logicznie uporządkowany ciąg komórek.


2. Podział pamięci RAM ze względu na budowę:

- SRAM (static RAM)- pamięć statyczna, cechuje ją bardzo krótki czas dostępu do poszczególnej komórki i nieulotność. Wadą pamięci SRAM jest ich wysoka cena.
- DRAM (dynamic RAM)- pamięć dynamiczna, jest wolniejsza niż pamięć SRAM, a w dodatku jest ulotna. Aby pamięć ta nie traciła danych trzeba ją odświeżać z częstotliwością co najmniej kilkuset Hz. Odświeżanie polega na zwykłym odczycie zawartości komórki.
- SDRAM (synchro dynamic RAM)- pamięć dynamiczna, synchroniczna. Podobna do pamięci DRAM z tym, że dostęp do pamięci jest zsynchronizowany z zewnętrznym zegarem taktującym procesora.
- DDR SDRAM (double data rate RAM)- nowy rodzaj pamięci SDRAM cechujący się dwukrotnie większą szybkością działania niż tradycyjne moduły. Pamięć typu DDR RAM wykonuje dwa cykle pracy w ciągu jednego impulsu zegara.

3. Podział pamięci RAM ze względu na dostęp:

- FPM RAM (fast page mode RAM)- pamięć ta zorganizowana jest w strony, przy czym najszybciej realizowany jest dostęp do kolejnych komórek w obrębie strony.
- EDO RAM (extended data output RAM)- jest to pamięć, w przypadku której w czasie odczytu danej komórki może zostać pobrany adres następnej komórki.
- BEDO RAM (burst EDO RAM)- w przypadku tej pamięci zamiast jednego adresu pobierane są cztery adresy, przy czym na magistralę wystawiany jest tylko pierwszy, co znacznie zwiększa szybkość dostępu.4. Pamięć CACHE:
rys.: Podłączenie cache do procesora


Pamięć CACHE jest podręczną pamięcią przyśpieszającą działanie procesora. Jest ona podzielona na poziomy, które obecnie można podzielić na:

- L1- pamięć CACHE zintegrowana z procesorem - umieszczona wewnątrz jego struktury
- L2- pamięć CACHE umieszczona w jednej obudowie układu scalonego mikroprocesora lub na wspólnej płytce hybrydowej (Pentium II )
- L3- pamięć CACHE występuje w bezpośrednim sąsiedztwie procesora ITANIUM

Pamięć podręczna najniższego poziomu (L1) jest stosunkowo mała, ale dane w niej zgromadzone są szybko dostępne dla procesora. W wypadku braku potrzebnych w danym momencie danych (braku trafienia) następuje odwołanie do pamięci kolejnych, wyższych poziomów. Po ich odczycie następuje przepisanie do niższych poziomów, tak by były szybciej dostępne w kolejnych odwołaniach. Jeśli dane nie są aktualnie buforowane w cache, następuje odczyt bloku pamięci głównej RAM, który je zawiera i wymiana zawartości cache.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty