profil

Ideologie socjalistyczne

poleca 82% 721 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

IDEOLOGIE SOCJALISTYCZNE w początkach XIX wieku, wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i rozwojem kapitalizmu, rosła liczba robotnikówbezwzględną konkurencję na rynku pracy, obniżanie płac i wyraźny spadek poziomu życia robotników przemysłowych dostrzegali filozofowie, ekonomiści a nawet sami przemysłowcywiną za rosnące nierówności społeczne zaczęto obarczać liberalizm i lansowaną przez jego zwolenników postawę indywidualistycznąw zamian zaczęto proponować świadomie zorganizowaną wspólnotę, w której każda jednostka zajmie należne jej miejscesocjalizm - od łacińskiego socius, oznaczającego pobratymca, członka grupy - ideologia głosząca konieczność zmiany systemu społecznego na taki, w którym zasadą będzie korzystanie przez jednostkę z wytworzonych dóbr zgodnie z wkładem jej pracy (każdemu według jego pracy) i zniesiona zostanie nierówność ludzi oparta na tym, że jedni mają, a inni nie mają środków produkcjipojecie "socjalizm" pojawiło się w Anglii i Francji w pierwszej połowie XIX wieku i odnosi się ono do różnych koncepcji, których wspólną cechą jest dążenie do zbudowania ustroju społecznego opartego na zasadzie sprawiedliwościsocjalizm jest ideologią egalitarną i uznaje za niesprawiedliwe społeczeństwo, w którym o pozycji społecznej jednostki decyduje własnośću podstaw socjalizmu tkwiła idea uspołecznienia środków produkcji (ziemi, maszyn, surowców) tak, aby służyły wszystkim w jednakowym stopniu, choć owo uspołecznienie mogło oznaczać upaństwowienie, organizowanie zrzeszeń produkcyjnych (spółdzielczość) lub przydzielenie każdemu małego warsztatu pracyw tym szerokim nurcie pojawiały się w XIX wieku różne ideologie (socjalizm utopijny, komunizm utopijny, marksizm, reformizm, rewizjonizm, anarchizm, anarchosyndykalizm), aby w XX wieku dać początek dwu głównym nurtom: komunizmowi i socjaldemokracji INNE NURTY SKRAJNEJ LEWICY goszyzm - (francuskie la gauche oznacza "lewica") - tak określa się we Francji ugrupowania skrajnie lewicoweNowa Lewica - tak określa się w Stanach Zjednoczonych ugrupowania skrajnie lewicowe, nawiązujące do trockizmu i maoizmutrockizm - kierunek w ruchu komunistycznym oparty na poglądach Lwa D. Trockiego, rozwijanych następnie przez jego zwolenników i kontynuatorów; powstał w latach 20. i 30. XX wieku, w toku konfliktu ze Stalinem o strategię rewolucji i budowę nowego ustroju; trockizm głosi permanentną (ciągłą) rewolucję, uznając, że warunkiem powstania socjalizmu jest dokonanie rewolucji w skali światowej i niemożliwe jest zbudowanie socjalizmu tylko w jednym kraju (teza Stalina), dopuszcza swobodę dyskusji w ramach ruchu robotniczego, dopuszcza istnienie wielu partii, ale tylko robotniczych

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty