profil

Nauka jako zródla postepu - nauka jako źródło cierpień

poleca 84% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nauka w życiu, człowiekowi jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice. W ciągu stu lat cywilizacja posunęła się do przodu w wielu gałęziach nauki i techniki, między innymi w rozwoju medycyny, badań składu i właściwości materii, komputeryzacji i podboju kosmosu. Jednak temu bardzo szybkiemu rozwojowi nie tylko towarzyszyły sukcesy, dobrodziejstwa dla człowieka. W wielu sytuacjach ten gwałtowny, bardzo pomyślny rozwój spowodował szereg negatywnych następstw, jakimi były na przykład wojny obejmujące swym zasięgiem całą kulę ziemską.
Studiując historię cywilizacji, dzieje rozwoju gatunku ludzkiego, nie sposób nie zauważyć, że niebywałego tempa nabiera postęp nauk medycznych. Nastąpiło opracowanie antybiotyków, szczepionek i specjalnej aparatury, która pomaga ratować życie we wczesnych stadiach wykrycia choroby. Poprzez postęp techniki, lekarze potrafią wykonywać przeszczepy całych narządów np. serca, nerek. Wiek XX jest nazywany „wiekiem atomu”. W tym stuleciu nastąpiło odkrycie promieniotwórczości i wykorzystanie energii rozszczepienia jądra atomowego, co spowodowało rewolucyjne zmiany w medycynie (leczenie nowotworów) i w energetyce. Powstały elektrownie jądrowe, które, jak wykazał przykład Czernobyla, stanowią jednak pewne zagrożenie ekologiczne. Tragiczną stroną wykorzystania energii jądrowej jest budowa bomb i pocisków jądrowych, a w szczególności ich zastosowanie w końcu II wojny światowej w Hiroszimie i Nagasaki.
Sukces motoryzacji (samochody, samoloty motory), to łatwość poruszania się i większy komfort życia, ale również całkiem poważny problem ekologiczny. Gwałtowny rozwój motoryzacji, wzrost liczby samochodów i innych maszyn napędzanych silnikami spalinowymi spowodował, że do atmosfery wydzielane są ogromne ilości trujących związków chemicznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Odkrycie elektroniki i wyposażenie każdej rodziny w radio, telewizor, komputer to prawdziwa rewolucja współczesnego świata. Stajemy się integralną cząstką cywilizacji, nie mogąc obyć się bez codziennej porcji szumu informacyjnego, który nas uzależnia i pochłania. Zamiast rozwijać w sobie odrębność, własną wyobraźnię i odczuwanie, poddajemy się „rytmowi” telewizji i gazet: ekscytujemy się konfliktami polityków, przeżywamy stresy, oglądając katastrofy, wojny, morderstwa, kataklizmy - unifikujemy się w ten sposób z milionami innych oglądających i przeżywających to samo.
W rozumnych rękach komputery mogą się stać wspaniałym narzędziem rozwoju umysłowego (programy edukacyjne, internet, encyklopedie multimedialne, gry), ale niestety w większości wypadków wykorzystywane są do rozgrywania krwawych wojen, bezmyślnych, wielogodzinnych zabaw. Znów wraca motyw zagrożenia psychiki ludzkiej, w której człowiek zamiast rozwijać swoją osobowość, swoją odrębność i wyobraźnię poddaje się cudzym wzorom.
W "Rozprawie o metodzie", a także w innych pismach filozoficznych Kartezjusz usiłował sformułować metodę myślenia całkowicie niezawodną, uniwersalną i użyteczną praktycznie, a opartą na wzorach rozumowań matematyki, stanowiącej dla niego model wszelkiej nauki. W poszukiwaniu niezawodnej postawy wiedzy Kartezjusz podał w wątpliwość wiarygodność danych zmysłowych. Pierwszą prawdą niewątpliwą, jaką wg niego możemy uznać bez wahań, jest narzucająca się z bezpośrednią oczywistością pewność naszego własnego myślenia, a tym samym naszego istnienia. Rozumowanie to ujęte w formułę "cogito, ergo sum" ['myślę, więc jestem'], prowadziło Kartezjusza do wniosku, że właściwe istnienie człowieka określone jest przez fakt jego myślenia, zupełnie różny od faktu jego cielesnego bytowania.
Nauka jest systemem wiedzy i procesem poznawania świata. Wierzę, że tylko otwarty i swobodny umysł jest w stanie odnowić świat, przeciwstawiając się powszechnemu uleganiu panującym systemom i schematom. Wyżej wymienione przykłady są dowodem na to, że nauka przyciąga za sobą naukę. Dzięki niej żyje się nam wygodniej, lepiej i bezpieczniej. Następuje ogromny postęp w każdej dziedzinie życia. Dzięki nim mamy prostsze, lepsze życie i więcej czasu. Bardzo zżyliśmy się i przyzwyczailiśmy do tych osiągnięć techniki i nauki, że czasami trudno się obejść bez tych urządzeń.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi