profil

Bierzmowanie - waidomosci do zaliczenia

drukuj
poleca 78% 729 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi; „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń bo złe”
Co to jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, rana zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek wyrządza sobie i innym.
Co to jest grzech ciężki?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza świadomie i dobrowolnie przykazanie Boże lub kościelne w ważnej rzeczy.
Co to jest grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, ze człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
Grzechy główne
• Pycha
• Chciwość
• Nieczystość
• Zazdrość
• Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
• Gniew
• Lenistwo
Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
Co to jest łaska uświęcająca?
Jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
Co to jest łaska uczynkowa?
Jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.
Cztery cnoty główne
• Roztropność
• Sprawiedliwość
• Wstrzemięrzliwość
• Męstwo
Co powoduje grzech ciężki?
utratę łaski uświęcającej
sprowadza kary doczesne
sprowadza po śmierci karę wieczną
Co powoduje grzech lekki?
pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych
sprowadza kary na ziemi
przygłusza głos sumienia
nie powoduje utraty łaski uświęcającej
Rodzaje grzechów
oprócz podziału grzechów na ciężkie i lekkie, grzechy możemy podzielić na:
• grzechy wewnętrzne- czyli grzechy mylne, złe wyobrażenia i pragnienia
• grzechy zewnętrzne
• grzechy rodzące się z nieświadomości, wynikające z braku uwagi, roztargnienia zapomnienia
• grzechy płynące ze słabości woli- uleganie nieopanowanym namiętnością i gwałtownym uczuciom
• grzechy przeciw duchowi świętemu- rozpacz wynikająca z niewiary, pomoc Boża, usprawiedliwiane złego postępowania przez nadużywanie argumentów o miłosierdziu bożym.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (16) Brak komentarzy
28.9.2011 (15:34)

Ahahhahaha, ale to jest glupie :D

7.6.2011 (17:59)

za duzo tego wszystkiego mamy niestety taka prawda:(

7.6.2011 (17:58)

Beznadzieja z tym żal
\

Typ pracy