profil

Charakterystyka porównawcza Ramzesa XIII i Nerona.

poleca 85% 113 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Dwaj wpływowi władcy wielkich mocarstw. Dzieliła ich kultura, wiara, charakter, lecz gdyby bliżej się im przyjrzeć dostrzec by można niejedno podobieństwo.

Obydwie omawiane tu postacie, Ramzes i Neron to wielcy przywódcy. Spoczywał na nich obowiązek prowadzenia polityki państwa i kierowania swoimi podwładnymi. Wyniesieni do rangi bóstwa, otoczeni czcią i chwałą stali na czele mocarstw, które wpisały się w historię kultury na zawsze. Przedstawieni oni są jednak nie jako osoby budujące i tworzące te potęgi, lecz rządzące u schyłku ich cywilizacji. Brutalny i żądny krwi Neron poszukujący natchnienia spalił Rzym dla zaspokojenia swych potrzeb. Zaślepiony swą osobą nie dostrzegł tragicznych skutków swojej decyzji. Wyśmiewany cesarz, mający wizerunek tyrana wśród ludu jeszcze bardziej stracił w ich oczach. Manipulowany przez patrycjuszy, którym nie przychodziło to z większą trudnością, stawał się coraz bardziej zdezorientowany i zagubiony.

Podobnie było w Egipcie. Inteligentni i sprytni kapłani, wykorzystując niedołęstwo i chorowitość faraona wpływali na jego decyzje. W przeciwieństwie do Nerona z zaburzeniami psychicznymi, tu kapłani wykorzystywali nieudolność fizyczną władcy.

Zarówno jeden, jak i drugi byli żonaci dwukrotnie. Życiowe partnerki nie odgrywał jednak na dworze większej roli. Usytuowane nieco na bocznym planie nie wspomagały mężów w rządzeniu państwem. Oddawały jednak należną im cześć i szacunek.

Pomimo wielu podobieństw obie te postacie różnią się charakterem. Spokojny, dostojny i opanowany faraon kontrastuje z działającym pod wpływem emocji i, nie da się ukryć, infantylnym artystą czekającym na uznanie jego talentu. Wciąż niedowartościowany
i niespełniony w sztuce Neron nie ma pod sobą tak wiernego i oddanego ludu, jak Ramzes. Rzymianie, w przeciwieństwie do Egipcjan bardzo otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie i niechęć wobec władcy. Obaj mieli swoich zaufanych doradców. Nie byli jednak świadomi, że i oni, tak jak reszta pragną pozbawić ich władzy.

Ramzes i Neron byli wyznawcami wielu bogów. Choć ich bóstwa nie pokrywały się i nie miały swojego odzwierciedlenia w egipskich i rzymskich religiach, to jednak byli przeciwnikami wiary w jednego Boga. Bardziej zaciętym i stanowczym w tej kwestii okazał się być cezar. Jego nienawiść do chrześcijan ujawniła się podczas igrzysk urządzonych z ich „udziałem”. Następca Ozirisa, choć nie żywił takiej nienawiści do Żydów, to jednak nie darzył ich zbytnią sympatią. Bowiem w kraju faraona tylko rodowici Egipcjanie byli uważani za godnych zaufania.

Ci z pozoru różni władcy, jak się okazało mają jednak wspólne cechy. Ciekawa jestem co wynikłoby ze starcia tych dwóch charakterów.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury