profil

Ja chce, by moje miasto było w Unii Europejskiej.

poleca 89% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Za kilkanaście miesięcy, w powszechnym referendum, zostanie rozstrzygnięta sprawa członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kwestia naszego przystąpienia jest ostatnio często poruszana, odbywają się na jej temat burzliwe dyskusje.
Zdania wśród Polaków są bardzo podzielone. Ponad połowę stanowią zwolennicy. Reszta to przeciwnicy, oraz osoby które do jej pory nie zajęły określonego stanowiska w tej sprawie. Wynika to z tego, że każdy ma własne oczekiwania., bądź obawia się czegoś innego,
Gdybym już dziś mogła głosować, to byłabym za naszym członkostwem. Chcę by moje miasto było w Unii Europejskiej. Przedstawiając ważne według mnie zagadnienia, spróbuję uzasadnić swoje stanowisko, popierając je wiarygodnymi argumentami,
Polska w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla miasta i regionu w którym żyje. Bardzo istotne jest dla mieszkańców Szczecina to, że członkostwo daje nam możliwość swobodnego przekraczania granicy, bez zbędnych kontroli celnych czy kolejek. Pozwoli także na wyjazdy młodzieży w celach nauki języków i studiów.
Szczecin będzie również uczestniczyć we współdziałaniu regionów przygranicznych, tzw. euroregionów. Pomerania od południa graniczy z Euroregionem Pro-Europa Viadrina, a od wschodu z Euroregionem Bałtyk. Organizacja ta ma na cale nawiązanie różnorodnych kontaktów między sąsiadami. Poprzez przełamywanie wzajemnych uprzedzeń i niwelowanie różnic gospodarczych, współpraca transgraniczna umożliwi nam szybszy rozwój gospodarczy, wymianę dorobku kulturalnego, rozwinie turystykę.
Wiele nadziei wzbudza możliwość podejmowania legalnej pracy za granicą. Rozwiązałaby ona choć częściowo problem bezrobocia.
Innym bardzo ważnym zagadnieniem, jest wprowadzenie wspólnej waluty- euro, jaką posługuje się już większość krajów ,,piętnastki”. Pozwoli ona na podróżowanie i swobodne posługiwanie się pieniądzem, bez kosztów wymiany i wahań kursów. Wspólna Unia Walutowa przyczyni się do stabilności cen i niższych stóp procentowych.
Pozytywnym skutkiem członkostwa jest także wzmocnienie ochrony prawi interesów obywateli poprzez wprowadzenie tzw. obywatelstwa unii. Zapewnia ono prawo ochrony dyplomatycznej i konsularnej, możliwość pisania petycji do Parlamentu Europejskiego, zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. Wbrew spekulacjom, nie zatuszuje ono tożsamości narodowej każdego z państw członkowskich.
Problemem, który pomoże nam rozwiązać Unia Europejska jest ochrona środowiska. Jeszcze niedawno temat ten był niedostrzegany i zaniedbany. Teraz w naszym regionie następuje jego dynamiczny rozwój. Dzięki unijnym wymogom i dotacjom trwają prace przy budowie oczyszczalni na Pomorzanach, tworzeniu ekologicznych wysypisk, selekcji odpadów.
To oczywiście nie wszystkie zalety jakie niesie za sobą unia. Jeżeli przystąpimy do krajów „piętnastki”, to polepszy się stan gospodarczy i finansowy kraju, a co z tym idzie naszego regionu. Nastąpi rozwój badań naukowych i technologii. Poprawi się poziom edukacji i kultury.
Nie oszukujmy się, że wspólnota europejska to same plusy. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Sądzę, że przewaga argumentów „za” jest przeważająca.
Nie spodziewajmy się jednak, że po naszym wstąpieniu z dnia na dzień zniknie bezrobocie czy dziura budżetowa. Wszystko da się w jakiś sposób rozwiązać. Potrzebny jest do tego czas, nasze zaangażowanie, a przede wszystkim praca i poświęcenia.
Zatem –„Czy moje miasto powinno być w Unii Europejskiej”? –Uważam, że tak. Jest to nadzieja na lepszą przyszłość dla nas i następnych pokoleń. Nie zmarnujmy danej nam szansy!

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty