profil

Egzamin semestralny

poleca 84% 224 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Kazimierz Wielki Bolesław Chrobry Chrzest polski Bolesław Krzywousty

Mieszko I:
1.Jaki byl podział słowian?
2.Jakie grupy wchodziły słowian zachodu?
-polanie
-wiślanie
-ślężanie
-mazowszanie
-lęndzianie,
-goplanie
3.Plemiona które zaczeły tworzenie organizacje wielko plemienne?
Wiślanie i Polanie
4.Kiedy i dlaczego przyjął chrzest?
Przyjecie chrztu 966 rok od Czech. pojmując za zone księżniczkę czech Dobrawe nawiązał kontakt z kościołem i przyjał chrzest. Chrzest byjał dlatego Zapobiec najazdu przez Niemcy czy obrona przed nimi,
Bolesław Chrobry:
1.Zjazd w Gnieźnie
Otton III w pielgrzymce do grobu Wojciecha i uznaje niezależność panstwa polskiego
powolanie papieża metropolie gniezniska i podlegle jej biskupstwa w Krakowie i
największych miastach jak Wrocław i Kołobrzegu oraz mniejszych biskupstwem poznańskim
2.Pokoj w Budziszynie
Pokój w Budziszynie 1018 rok Milsko i Łużyce dołączono do Polski
Bolesław Krzywoustny:
1.Dlaczego podzielił polske na dzielnice?
Śmierć Bolesława Krzywoustego zapoczątkowala w Polsce rozbicie dzielnicowe. Nowe
Rozwiązanie polityczne , mające zapewnić spokój wewnętrzny, przetrwało zaledwie kilka lat.
2.Dzielnica senioralna.
W celu uregulowania kolejności fukcji księcia zwierzchnika Krzywoustego wprowadzil też
Zasadę senioratu. Zgodnie z nią władzę zwierzchnika miała należeć do najstarszego członka rodu Piastów.
3.Podział dzielnicowy w Polsce
-Władysław II –Śląsk
-Bolesław Kędzierzawy –Mazowsze
-Mieszko Stary – Wielkopolska bez Gniezna
-Hendryk Sandomierski – ziemia Sandomierska
- Kazimierz Sprawiedliwy – nic nie dostał
4.Skutki podziału na dzielnice.
a)Utrata ziem:
-pomorze gdańskie
-pomorze zachodnie
-śląsk
b)Zagrożenie najazdami na ziemie Polską :
Jadźwingów
Prusów
Tatarów
c)sprowadzenie krzyzaków do Polski
d)utrudnienia gospodarcze,
-bariery celne miedzy dzielnicami
e)problemy z funkcjonowaniem kościoła:
-ziemie tego samego biskupa znajdowały się w różnych dzielnicach
5.Kto próbował zjednoczyć Polske?
a)Książęta Śląscy:
-Hendryk Brodaty,
-Hendryk IV Probus,
-Hendryk Pobożny
b) Książe Wielkopolski który koronował się na króla Polski 1295 rok
6.Z jakich ziem skladała sie zjednoczona Polska? A co się stało z pozostałymi ziemiami?
Zjednoczona Polska
a)Wielkopolska
b)Małopolska
Ziemie po zagranicą państwa Polskiego:
a)Pomorze Gdańskie- Krzyżacy
b)Pomorze zachodnie – Brandenburgia
c)ziemia Lubuska – Brandenburgia
d)Śląsk- Czechy
e) Kujawy - Krzyżacy
f)Mazowsze – niezależne samodzielne Księstwo Piastowskie
Kazimierz Wielki:
1.Co zrobił w polityce,gospodarce?
Polityka:
-centralizacja i uprawnienie administracji państwa
-wspomagał monarchę radę królewską
Gospodarka:
-
2.Skutki ukladu polsko-węgierskiego.
Na skutek zawartej w roku 1370 unii, w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, ujawniły się w państwie czynniki zagrażające jedności narodowej oraz państwowej. Kraj pozostawiony w rękach kolejnych regentów pogrążył się z czasem w chaosie. Jednak Ludwikowi udało się zachować ostatecznie
jego jedność. Utwierdził również tendencje dośrodkowe – posługiwano się tytułem króla Polski, bez dodawania nazw dzielnicowych.
W czasie trwania unii doszło do strat terytorialnych Polski. Utracono Sanok oraz Drezdenkę na rzecz Brandenburgii, na rzecz Litwy –ziemie włodzimierskie, a na rzecz Węgier – Rus Czerwoną. Nastąpiło również usamodzielnienie się Mazowsza oraz ostateczne odsunięcie dynastii Piastów od tronu polskiego.
Dodatkowo za sprawą przywileju w Koszycach, nastąpił wzrost znaczenia szlachty polskiej, co stało się również kamieniem milowym do kolejnych przywilejów. Natomiast wybór na tron córki Ludwika – Jadwigi oraz unieważnienie jej małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, wywołało konflikt z tym rodem.

3.Unia polsko-litewska
Związek Korony Księstwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Rozpoczął się Unią w Krewie 14 sierpnia 1385 rok do 1569 roku była to unia personalna.
Na mocy postanowien Unia Lubelska przekształcona została w Unię półrealna.
(ponieważ odrębne zostawało wojsko i skarb). Jej istnienie zakończyło się wraz III rozbiorem
Polski w 1795 roku. Głównym powodem uni było zagrożenie ze strony krzyżaków oraz że Ludwik
Węgierski nie zostawił potomka męskiego. Ludwik Węgierski chciał zostawic tron córce , ale w
Tradycji Polski kobieta nie mogła zasiąć na tronie.
4.Postanowienia I i II pokoju toruńskiego.
I pokój Toruński zawarto 1 lutego 1411 rok
Postanowienia:
Zakon zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Witolda i Jagiełły zwrócil ziemie Chełmińska
II pokój Toruński zawarty 19 października zawarty miedzy polska a krzyżakami.
Pokój kończył wojne 13-letnią.
Postanowienia:
Polska odzyskałą zachodnią cześć krzyżackiego(tzw. Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie
Dostęp do Bałtyku ,Ziemię Chełmińską i Żuławy) oraz Warmię wschodnia część.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty