profil

List

drukuj
poleca 83% 606 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

List jest pisemną formą wypowiedzi kierowaną do jednej lub kilku osób. W zależności od adresata, tzn. osoby, do której list jest kierowany, sytuacji życiowej nadawcy, list może przybierać różne formy. Może mieć charakter służbowy, urzędowy, prywatny, a nawet bardzo osobisty. Listy prywatne mogą mieć dowolną formę. Jeśli jednak list ma mieć postać bardziej formalną należy trzymać się kilku zasad, zaprezentowanych poniżej.

Ogólne zasady:
1.Należy zastosować standardowy format papieru, czyli A4.

2.Dane nadawcy (czyli tego kto pisze list) umieszcza się z lewej strony na początku listu.

3.Poniżej z prawej strony (może też być z lewej przy zachowaniu odpowiedniego odstępu), umieszcza się dane adresata (czyli tego do kogo piszemy), takie jak: nazwisko lub nazwa firmy, nazwa ulicy i numer domu, mieszkania, kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości.

4.W liście należy określić datę napisania. Umieszcza się ją na wysokości pierwszego wiersza, z prawej strony. Ma ona format, np. 2 maja 2010 lub 2.05.2010.

5.Nagłówek listu zamyka się wykrzyknikiem ("Drogi Marku!") lub przecinkiem ("Szanowni Państwo,"). W pierwszym wypadku, pierwsze zdanie po akapicie zaczyna się wielką literą. Natomiast gdy nagłówek kończy się przecinkiem, pierwsze słowo we wstępie listu powinno być napisane małą literą, bez wcięcia akapitowego.

6.List powinien być napisany starannie i czytelnie. W przypadku listów pisanych na komputerze z wykorzystaniem czcionki 10-12 punktów.

Kompozycja listu

Pomimo iż nie ma ściśle określonych reguł dotyczących pisania listów prywatnych, w kompozycji każdego listu na ogół uwzględnione zostają:

•miejsce i data
•nagłówek, np. "Szanowna Pani..."
•wstęp
•treść właściwa listu
•zakończenie
•zwrot grzecznościowy, np. "serdecznie pozdrawiam"
•podpis


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Formy wypowiedzi