profil

Wspólnoty, organizacje międzynarodowe, Unia Europejska - sprawdzian gr. 2

poleca 85% 401 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Gr. 2
1 Jakie państwa przystąpiły do UE:
1995 – AUSTRIA, FINLANDIA, SZWECJA (gora m.baltyckiego i nad wlochami po prawej)
2004 – CYPR, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MALTA, POLSKA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, WĘGRY (Polska, 3 panstwa w dol, 3 na prawo, na prawo od wloch i wysepki)
2007 - RUMUNIA, BUŁGARIA

3 Porozumienie z Schengen
Francja, RFN, Belgia, Holandia i Luksemburg zawarły porozumienie znoszące kontrolę na wspólnych granicach, a wzmacniające współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.

4 Kompetencje Parlamentu Europ
- uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego
- w uchwalaniu budżetu
- pełni funkcje kontrolne wobec Komisji Europejskiej, wykonywania budżetu
- powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich

5 Państwa należące do Euratom
BELGIA, WŁOCHY, LUKSEMBURG
HOLANDIA, FRANCJA, NIEMCY

6 Stałe państwa w NATO
BELGIA, DANIA, FRANCJA, HOLANIA
ISLANDIA, KANADA, LUKSEMBURG, NORWEGIA
PORTUGALIA, USA, WLK BRYT, WŁOCHY

Zad. 7 P, P, F, P

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Ciekawostki ze świata