profil

Projekt realizacji prac z zakresu zapewnienia kompleksowej opieki nad podopieczną, osobą niewidomą P.X.

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Projekt realizacji prac z zakresu zapewnienia kompleksowej opieki nad podopieczną, osobą niewidomą P.X.

„P.X jest osobą niewidomą w wieku 60 lat. P.X utraciła wzrok z powodu guza mózgu, jest po operacji neurochirurgicznej. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem oraz dorosłymi pracującymi córkami. P.X do czasu pojawienia się choroby i stopniowej utraty wzroku był osobą aktywną, wykonywała wszelkie prace domowe, udzielała się społecznie, uczestniczyła w kulturze, miała liczne grono znajomych i przyjaciół. Przebyta operacja oraz utrata wzroku spowodowała, że stałą się osobą apatyczną, wszelkie obowiązki domowe przyjęli pozostali domownicy ( głównie mąż). P. X nie potrafi samodzielnie poruszać się w domu, przy spożywaniu posiłków, mycia, toalecie niezbędna jest pomoc osoby drugiej, samodzielnie nie wychodzi z domu, nie potrafi posługiwać się laską. Pozostawanie w domu, brak ruchu, bezczynność powoduje pogłębianie się niepełnosprawności fizycznej z powodu wieku. Niepełnosprawność P.X wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Mąż P.X przejął dotychczasowe obowiązki żony, sprawuje nad nią opiekę w czasie nieobecności innych domowników, jest zmęczony wykonywaniem tych obowiązków, nie utrzymuje kontaktów z dawnymi znajomymi, cały czas przebywa z żoną starając się zaspokoić jej potrzeby i czuwa aby była bezpieczna w domu. Córki, po powrocie z pracy pozostają z matką aby odciążyć ojca, wykonując prace porządkowe w domu, sporządzają posiłki, starają się zorganizować czas wolny matce. Córki ograniczyły kontakty prywatne, pozostają w domu, nie uczestniczą w życiu społecznym i kulturowym.”


1. Założenia do projektu prac:

Nadzorowanie stanu zdrowia podopiecznej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb biopsychospołecznych poprzez :
− zapewnienie podopiecznej kontaktu z lekarzem oraz systematycznych wizyt lekarskich (lekarza POZ, psychologa i rehabilitanta),
− zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w czasie poruszania się w obrębie domu (wszystko ma swoje stałe miejsce) i poza nim,
− pomoc w akceptacji braku wzroku (jest warunkiem pozytywnego myślenia o sobie oraz odbioru komunikatów z otoczenia, umożliwiających funkcjonowanie wspólnotowe, z widzącymi)
− pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, podwyższanie poziomu sprawności i samodzielności (stanowi to najważniejszą przesłankę budowania pozytywnego poczucia własnej wartości)
− uczenie samoobsługi


2. Diagnoza środowiska podopiecznej – problemy i potrzeby zdrowotne podopiecznej:

a) diagnoza środowiska podopiecznej:
Podopieczna w wieku 60 lat, mieszka z mężem oraz dorosłymi pracującymi córkami. W wywiadzie operacja neurochirurgiczna z powodu guza mózgu, po operacji utraciła wzrok. Przebyta operacja oraz utrata wzroku spowodowała, że stałą się osobą apatyczną nie potrafi samodzielnie poruszać się w domu. Wymaga pomocy osób trzecich przy spożywaniu posiłków, mycia, toalecie. Nie potrafi posługiwać się laską, samodzielnie nie wychodzi z domu. Brak ruchu, bezczynność powoduje pogłębianie się niepełnosprawności fizycznej z powodu wieku. Z powodu swojej niepełnosprawności absorbuje wszystkich członków rodziny, którzy są już zmęczeni opieką, nie utrzymują kontaktów z dawnymi znajomymi, lub ograniczyli kontakty prywatne, pozostają w domu, nie uczestniczą w życiu społecznym i kulturowym.

b) problemy i potrzeby zdrowotne podopiecznej:
− brak systematycznych wizyt kontrolnych u lekarza,
− brak ruchu, bezczynność, pogłębianie się niepełnosprawności fizycznej z powodu wieku
− kłopoty z utrzymaniem higieny osobistej,
− trudności w poruszaniu się po mieszkaniu,
− trudności w posługiwaniu się laską, z samodzielnym wychodzeniem z domu,
− niemożność przygotowywania posiłków, sprzątania mieszkania, mycia się oraz ubierania,
− trudności z robieniem zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych,
− obawy o własne zdrowie oraz dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie jako osoby ociemniałej,
− apatia, skrytość, brak akceptacji niepełnosprawności, uniemożliwiająca kontakty międzyludzkie, powrót do aktywnego życia społecznego i kulturalnego.

3. Wykaz prac wchodzących w skład przygotowania kompleksowej opieki środowiskowej nad podopieczną :

− zapewnienie wizyt kontrolnych u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, konsultacje lekarskie specjalistyczne, rehabilitacja, działania pobudzające do aktywności
− pomoc psychoterapeuty podopiecznej i jej rodzinie,
− usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia zgodnie z potrzebami (pomoc, wyręczenie rodziny w nauce poruszania się po mieszkaniu i poza nim),
− specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z potrzebami osoby niewidomej szczególnie z objawami apatii i lęku,
− punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
− asystent /opiekun osoby niepełnosprawne j− pomoc w przywracaniu umiejętności utrzymania higieny osobistej, ubierania się, porządkowania mieszkania, przygotowywania posiłków,
− grupy samopomocowe
− zabezpieczenie ortopedyczne (okulary, laska),
− pies przewodnik,
− próba wznowienia, ułatwieni kontaktów z gronem znajomych, przyjaciół i sąsiadów oraz utworzenie grupy wsparcia P. X i jej rodzinie,
− wsparcie psychiczne podopiecznej umożliwiające ułatwienia procesu rehabilitacji i rekonwalescencji,
− nawiązanie kontaktu z rejonowym domem dziennego pobytu, w celu ewentualnego przyjęcia Pani X po okresie rehabilitacji i rekonwalescencji,
− organizowanie czasu wolnego poprzez dostarczenie audiobooków, poznanie zwyczajów i nawyków podopiecznej, prowadzenie rozmów z panią Emilią.

4. Opis sposobów realizacji prac związanych z zapewnieniem kompleksowej opieki nad podopieczną:

− zawarcie kontraktu z podopieczną, mającego na celu ułatwienie współpracy z podopieczną,
− organizowanie „nauki” i pomoc w wykonywaniu toalety porannej i wieczornej oraz kąpieli ciała,
− pomoc w poruszaniu się po mieszkaniu, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego np. laski, okulary,
− „uczenie” i pomoc w przygotowywaniu posiłków,
− robienie zakupów wraz z podopieczną,
− umożliwienie kontaktów z gronem znajomych, przyjaciół, sąsiadami i spotkań w celu wsparcia psychicznego podopiecznej,
− rejestrowanie podopiecznej do lekarzy specjalistów,
− towarzyszenie podopiecznej podczas wizyt u lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne – doprowadzenie i odprowadzenie podopiecznej,
− spacery z podopieczną, w zależności od samopoczucia podopiecznej i jej możliwości fizycznych,
− towarzyszenie podopiecznej podczas załatwiania spraw urzędowych w różnych instytucjach,
− pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: pomoc w myciu, kąpaniu, dbanie o higienę paznokci kończyn górnych i dolnych,
− organizowanie czasu wolnego: rozmowy z podopieczną, dostarczenie audiobooków.

5. Wykaz metod i technik realizacji kompleksowej opieki nad podopieczną

− wywiad i rozmowa z podopieczną,
− wywiad i rozmowa z rodziną,
− rozmowa z lekarzem prowadzącym,
− rozmowa z rehabilitantem,
− obserwacja,
− rozmowa z sąsiadami,
− trening samoobsługi
− trening orientacji przestrzennej i lokomocji- komunikacja
− rozwijanie wyobrażenia optycznego (podejść, dotknąć, dosięgnąć, objąć, wejść)
− rozwijanie doznań dotykowych i akustycznych
− zabiegi higieniczne.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut