profil

Problemy i zmiany we spółczesnym świecie- omów wybrane przez siebie przykłady.

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powtarzając słowa Krzysztofa Rybińskiego, świat wchodzi w erę ogromnych zmian, które znacząco wpłyną na jego kształt w przyszłości. Jednak nie jest to zjawisko nowe, co udowadnia Andrew Nagarski w swoim artykule przywołując doświadczenia ojca. Odwołując się do ogółu wydarzeń w historii ludzkości, możemy pokazać, że świat ciągle się zmienia i bez przerwy ulega nieodwracalnym w skutkach przemianach. Mówiąc o zagrożeniach stabilizacji współczesnego świata, musimy poważnie się zastanowić, czy świat, w którym żyjemy jest rzeczywiście stabilny. Problemy w utrzymaniu owej stabilności takiej jak nawracające kryzysy gospodarcze, postępująca wielobiegunowość, starzenie się społeczeństwa, terroryzm, oraz wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć np. katastrofy naturalne, już występują w rzeczywistości i nie ma jednego, dobrego sposobu, aby ich uniknąć. Powinniśmy się także zastanowi, czy stagnacja nawet w bardzo stabilnej rzeczywistości jest dobrym celem, do którego należy dążyć.
Problem starzenia się społeczeństw jest omawiany już od kilku dekad. Jest to szersze zagadnienie, za którym stoją kolejne zagrożenia i otwierają się nowe problemy. Przykładowym problemem jest bardzo aktualnym obecnie w Polsce problem finansowania emerytur. Nie ma dobrego sposobu na rozwiązanie tego problemu, w efekcie przyszłe pokolenia przechodzące na emerytury będą prawdopodobnie pokrzywdzone względem ich poprzedników. Nierozwiązany problem społeczny może w przyszłości zaowocować problemem gospodarczym czy ekonomicznym, gdy wąska grupa osób, będzie musiała utrzymać kilkakrotnie większą grupę emerytów. Próbami zaradzenia rodzącym się problemom, są podwyższenie wieku emerytalnego, dokonuje się mniej lub bardziej udanych reform, których skuteczność będziemy mogli ocenić dopiero w przyszłości.
Problemem, czy zagrożeniem z dziedziny polityki jest rodząca się wielobiegunowość świata. Zwraca na nią uwagę Andrew Nagorski w swoim artykule. Wysuwanie się na pierwszy plan Indii i Chin na pewno destabilizuje pewien ład panujący do tej pory, zagraża stabilności, jednak pełnej oceny takiej sytuacji będą mogły dokonać przyszłe pokolenia. Przeciwdziałać takim zmianom jest nie sposób, jest to wynik wielu krzyżujących się elementów i czynników, na które zwykły człowiek nie ma wpływu.
Ciągłym, stałym problemem są nawracające problemy gospodarcze. Świat stworzony przez człowieka nie jest idealny, zawsze w jakiejś dziedzinie dokonują się niekorzystne zmiany, które nieraz odbijają się czkawką przez kilka pokoleń. Rządy mają różne sposoby, aby zapobiegać problemom gospodarczym. Krzysztof Rybiński przywołuje krótkoterminowe inwestycje i niskoprocentowe kredyty. Jako problem gospodarczy pokazuje również początki konfliktów walutowych. Są one nieuniknione, gdyż każdy kraj dąży do sytuacji najkorzystniej dla niego. Czasem Problem gospodarczy jest wynikiem niezawinionych przez nikogo katastrof naturalnych.
Kolejnym bardzo ważnym problemem, zagrożeniem dla świata współczesnego i przypisywanego mu porządku jest terroryzm. Ma on odbicie w nie jednej dziedzinie. Kolejne konflikty zbrojne na tle terrorystycznym wstrząsają niemal całym światem. Najlepszym rozwiązaniem według współczesnych rządów jest walka z bezlitosnymi terrorystami, za pomocą tak samo bezlitosnych metod. Problem jest nie do rozwiązania, jeżeli nie wrócimy do przyczyn jego występowania, zamiast narażać, często niewinnych ludzi na poważne zagrożenia zdrowia i życia. Występowanie terroryzmu pokazuje, że nasz wspaniały, stabilny świat wcale nie jest, aż tak idealny. Wiele osób czuje się pokrzywdzonych aż tak, że ucieka się do najgorszej formy działania- narażania życia drugiego człowieka. Pokazuje to też znieczulicę władz na całym świecie.
Omawiając tylko kilka z morza problemów zagrażających współczesnemu światu, wybrałam tylko kilka najbardziej popularnych, jednak sama ich mnogość jest problemem samym w sobie. Pokazuje ona także, że świat współczesny wcale nie jest stabilny. Zmiany są konieczne i człowiek powinien sobie zdać sprawę, że nie zapanuje nad wszystkimi zmianami. Podobno każda zmiana jest dążeniem do czegoś lepszego. Niektórzy przywołują tu myśl ewolucjonizmu, świat dąży do coraz lepszej formy. Politycznie, gospodarczo czy społecznie nie żyjemy w świecie idealnym, więc zmiany są słuszne. Mimo, że stabilizacja jest słowem, które dobrze brzmi, to jednak powinniśmy, dążyć do zmian, nie bać się problemów i tak jak możemy "poprawiać" świat, stosując to jako prawdę uniwersalną w życiu i polityce.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty