profil

Program jednodniowej wycieczki

poleca 85% 494 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pińczów – Busko Zdrój – Wiślica – Nowy Korczyn ok.48 km
woj. Świętokrzyskie

Szacowany czas podróży 60 min z średnią prędkością 50 km/h

I trasa

Pińczów - Busko Zdrój ----19 km / droga drugorzędowa (767 )

Szacowany czas - 23 min

Pińczów

- położenie – zbocze garbu Pińczowskiego
- kościół parafialny św. Jana 1435 - 49 (wnętrze barokowe) /obok kościoła barokowa dzwonnica z XVII w.
- klasztor reformatorów (1686 –1706 )/obecnie /Sanktuarium Matki Boskiej Mirowskiej
- pałac Wielkopolskich 1780 styl klasyczny
- kamienna fontanna (1593) – w parku
- herb – rozszczepiona strzała (legenda - symbol miłości / kwiaty )
- rzeka Nida
- synagoga z przeł. XVI i XVII
- Równolegle do szosy biegnie linia kolejki wąskotorowej Ciuchcia "Expres Ponidzie” z Kazimierzy Wielkiej do Pińczowa, która niegdyś była niezwykle atrakcyjnym środkiem podróży po Ponidziu. Ostatnie pociągi pasażerskie jeździły tędy w 1987 r. Na trasie drogowej łączącej Wiślicę z Pińczowem. Ostatni pociąg pasażerski został zlikwidowany w 1997 r.

7 km od Pińczowa- Bogucice

- jeden z najstarszych rezerwatów florystycznych w Polsce - Rezerwat "Grabowiec - Przedmiotem ochrony jest tu porośnięte lasem grądowym wzgórze gipsowe z lejami krasowymi i stanowiskami roślinności ciepłolubnej. Najwięcej rzadkich roślin spotyka się na leśnych polanach. Rośnie tam m.in. bardzo rzadki dyptam jesionolistny, zwany gorejącym krzakiem Mojżesza.

- Sanktuarium Matki Boskiej z Dzieciątkiem

2 km od Bogucic –Krzyżanowice

- znajduje się rezerwat roślinności stepowej "Krzyżanowice" U stóp wzgórza, w pobliżu zakola Nidy wznosi się klasycystyczny kościół p.w. św. Tekli, fundowany w 1789 r. przez Hugona Kołłątaja, który był tu proboszczem w l. 1778-1793. W ołtarzach obrazy Fanciszka Smuglewicza.

- 2 km na wsch. od wsi znajduje się kolejny rezerwat stepowy "Skotniki Górne"W Skotnikach warto jeszcze obejrzeć jaskinię gipsową, położoną na wsch. od wsi, chroniona jako pomnik przyrody. O 2 km na pn.-wschód od Skotnik leży następny rezerwat stepowy - "Winiary Zagojskie


II trasa

Busko Zdrój – Wiślica ---- 12 km droga drugorzędowa (776 )

Szacowany czas – 15 min

Busko Zdrój

- znane uzdrowisko/ Uzdrowisko baneologiczne/ wody siarczkowe// wody mineralne i borowina /// W 1836r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego uzdrowiska
- miasto zlokalizowane jest na miejscu dawnej osady rycerskiej
- Układ urbanistyczny (Pałac zwycięstwa )- starówka
- Synagoga w Busku - Zdroju
- Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia kapliczki przydrożne kras gipsowy, malownicze murawy kserotermiczne porastające dobrze nasłonecznione wzgórza wapienne i gipsowe oraz rzeka Nida silnie meandrująca i tworząca starorzecza, rozlewiska i jedyną w Polsce deltę śródlądową.
- Szaniecki Park Krajobrazowy
- Nadnidziański Park Krajobrazowy ochrony doliny Nidy,
- Kozubowski Park Krajobrazowy ochrony kompleksu lasów wododziałowych

12 km od Pińczowa Chotel Czerwony,

- znajduje się cenny gotycki kościół p.w. św. Stefana Króla i św. Bartłomieja, fundowany przez Jana Długosza ok. 1440-1450 r., otoczony starym murem z bramką. W wyposażeniu kościoła zachowało się wiele elementów gotyckich, m.in. dwa krucyfiksy z XV w. i gotycka rzeźba Madonny. Inną atrakcją wsi jest efektowne odsłonięcie skał ogromnymi kryształami gipsu, chronione jako pomnik przyrody.


- Nieco na wschód od Chotela Czerwonego znajdują się dwa kolejne stepowe rezerwaty przyrody: "Przęślin" (0,72 ha) i "Góry Wschodnie" (1,78 ha). Oba rezerwaty chronią fragmenty wzgórz zbudowanych z grubokrystalicznych gipsów, z odsłonięciami skał, porośniętych roślinnością stepową, z takimi gatunkami jak: dziewięćsił bezłodygowy, wężymord stepowy, len włochaty, miłek wiosenny

Wiślica

- statuty Wiślickie 1347 r.
- Najcenniejszym zabytkiem miasteczka jest gotycka kolegiata p.w. Narodzenia NP Marii, zbudowana w 1 poł. XIV w. na miejscu dwu wcześniejszych świątyń. Jest to wysoka bezwieżowa budowla na planie prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium kościół kolegiacki fundowany przez Kazimierza III Wielkiego– podłogę jego zdobi płyta wiślicka –najstarsze dzieło sztuki romańskiej w Polsce z 1170 r. Przedstawia Kazimierza Sprawiedliwego jego żonę Helenę i dwóch synów / Piotr Skarga głosił swoje kazania
- legenda –o żabach które w dawnych czasach podczas nabożeństwa rechotały tak głośno ze któregoś dnia kanonik Długosz przepędził je gdzieś i zaklął na wsze czasy. Mówi się ze do dziś nie słychać rechotu żab
- dom Długosza, ufundowany w 1460 r. przez Jana Długosza dla wikariuszy kolegiaty.
- Ośrodek zabytkowego układu urbanistycznego Wiślicy stanowi prostokątny rynek z okresu lokacji miasta. Stoją przy nim domy z XIX i XX w., częściowo postawione na starszych sklepionych piwnicach.
- Już poza miasteczkiem, pośród zalewowych łąk leży grodzisko zwane Zamczyskiem Łokietka. W jego pobliżu znajduje się gipsowa tzw. Psia Górka, gdzie wg tradycji, rycerz Gniewosz miał "odszczekać" nieprawdziwe pomówienie królowej Jadwigi o zdradę króla Władysława Jagiełły.

II trasa

Wiślica – Nowy Korczyn --- 17 km droga dwujezdniowa (771) –

Wiślica – Szczerbaków dojazd do drogi (973 ) w prawo na Nowy Korczyn

Szacowany czas – 21 min

Nowy Korczyn

- miasto królewskie, położone było przy ważnym wówczas szlaku handlowym z Krakowa do Sandomierza.
- Synagoga w Nowym Korczynie 1659 r obecnie - zachowana jest w ruinie
- Murowany zamek 1370 Kazimierz Wielki
- Kościół św. Stanisława Biskupa z 1257

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: