profil

Notatki dotyczące konfliktów

poleca 87% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny konfliktów w Afryce:
-niski poziom rozwoju gospodarczego(głód, niedożywienie, głód utajniony),
-niewłaściwe przeprowadzenie granic państwowych(państwa kolonialne wytoczyły granice, które nie nałożyły się na granice etniczne), w 1 państwie wrogie sobie plemiona, przez co wojny domowe,
-niestabilność polityczna(częste zmiany rządów), rządzi najsilniejszy, dba o własny interes, despotyzm, korupcja władzy,
-zróżnicowanie religijne(dawne kolonie Francuskie, Belgijskie, Portugalskie, wyznają chrześcijaństwo a brytyjskie anglikanizm),
-niskie poczucie przynależności do państwa grup etnicznych,

Konflikty w Ruandzie i Burundi:
-strony konfliktu: plemię zbieraczy rolnicy Hutu; pasterskie plemię Tutsi,
-przyczyny: spór o ziemię(duża gęstość zaludnienia, mało terenów niegórzystych); spór o władzę,
-skutki: wojna domowa; śmierć ludzi, cywili, misjonarzy, premierów, prezydentów; uchodźctwo(wyludnienie, depopulacja);
-czynniki utrudniające: niska świadomość, negocjacje są bojkotowane,
-propozycje rozwiązania: negocjacje,

Konflikt w Somalii:
-strony konfliktu: ludność dzieli się na 6 zespołów rodowych, w skład których wchodzi kilka do kilkunastu rodów;
-przyczyny: rywalizacja o pastwiska i źródła wody; bieda, susze(głód);
-skutki: wojna domowa; uchodźctwo(depopulacja); podział na lokalnych przywódców; śmierć z głodu;
-czynniki utrudniające: słaba władza(niestabilna); rywalizacja między rodami; tendencje do rozdzielania się;
-propozycje rozwiązania: silna władza(tłumienie buntów); pomoc w negocjacjach(ONZ); edukacja ludności;

Konflikt w Demokratycznej Republice Konga:
-strony konfliktu: płd. część kraju; rząd;
-przyczyny: korupcja: despotyzm władzy, pogrążenie kraju w ruinie; brak poczucia przynależności do państwa,
-skutki: wojna domowa; chęć odłączenia się płd. od państwa; podział pomiędzy płn. a płd.;
-czynniki utrudniające: ingerencja innych państw; brak przynależności do państwa; zła władza;
-propozycje rozwiązania: zmiana rządów; stacjonowanie wojsk;

Konflikt o Kaszmir(wojna na dachu świata):
-między Pakistanem a Indiami, ma podłoże religijno-historyczne(Indie-Hinduizm, Pakistan-Islam);
-Kaszmir i Dżammu są stanami indyjskimi(5 mln zamieszkałych wyznaje islam),
-jest to terytorium żyznych terenów(uprawa ziemi, rozwój rolnictwa);
-konflikt ten jest zagrożeniem dla świata bo oba państwa posiadają broń atomową,

Konflikt o Irlandie Płn.:
-większość protestancka i mniejszość katolicka.
-katolicy czuli się dyskryminowani politycznie, gospodarczo i społecznie, stanowili uboższą część ludności,
-wojna domowa(zginęło ok.3600 a rannych zostało 40tys.), metodami terrorystycznymi, podpalenia, porwania, zabójstwa,
-katolicy chcieli przyłączenia do Irlandii(Irlandzka Armia Republikańska na czele),

Konflikt baskijsko-hiszpański:
-płn. Hiszpania i Francja(autonomia) - lód Basków, własny język, mniejszość narodowa,
-w 1959r. powstałą ETA- organizacja dążąca do uzyskania niepodległości dla Basków,
-organizacja ta prowadzi akcje terrorystyczne na terenie Hiszpanii,

Konflikt Czeczenia - Rosja:
-Czeczenia to autonomia w Rosji, stolica to Grozny,
-Czeczeni stanowią 35% a Rosjanie 51%,
-chcą mieć własne państwo(inna religia, nie czują się Rosjanami)
-Rosja chce te tereny no są tam zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, jest tam również tranzyt między morzem czarnym a kaspijskim,

Konflikt w Tybecie:
-jest to autonomia w Chinach, stolica Lhasa,
-wyznają buddyzm tybetański(lamaizm);
-Chiny prowadzą politykę wynarodawiania, przesiedleń chińczyków na tereny Tybetu;
-Tybetańczycy nie czyją się Chińczykami,
-gł. powodem konfliktu jest ekspansja komunizmu i słabość Tybetu,
-wybuchające co kilka lat powstania Tybetu są krwawo tłumione,

Konflikt izraelsko-palestyński:
-Palestyna to autonomia w Izraelu(w Strefie Gazy i Zach. Brzegu Jordanu),
-chcą być oddzielnym państwem,
-spór o Jerozolimę między nimi,
-teoretycznie porozumienie zawarto w 1995r, ale praktycznie konflikt trwa nadal i określa się go mianem intifada (z arabskiego : powstanie),

Konflikt w Timorze Wschodnim:
-należał kiedyś do Portugalii,
-panuje tam religia katolicka a w Indonezji Islam,
-główną przyczyna walk w Timorze były kłótnie o władzę oraz o wpływy na tym terenie,

Konflikt w Afganistanie:
-przez wiele lat pod okupacją Radziecką(nędza, ucieczka do Iranu i Pakistanu);
-Talibowie są to skrajni fanatyczni zwolennicy fundamentalizmu islamskiego(polega na podporządkowaniu całości życia politycznego i społecznego prawu religijnemu zawartemu w świętej księdze islamu(mężczyźni muszą mieć brodę i szatę, mówienie o chrześcijaństwie zakazane, zakazana jest muzyka zachodu,),
-przywódcy talibów popierają skrajne islamskie ugrupowania terrorystyczne(zwłaszcza Al-Kaida),

Konflikt o Sri Lanke(na wyspie Cejlon):
-konflikt religijno-etniczny pomiędzy Syngalezami(3/4 populacji, wyznają buddyzm) i Tamilami(hinduizm)
-Tamile chcą własnego państwa, na czele grup partyzanckich stoją Tamilskie Tygrysy,

Konflikt w Kurdystanie:
-Kurdowie zamieszkują na granicy Syrii, Iranu, Iraku i Turcji(wyraźna walka między armią Turecką a partyzancką Kurdeskom),
-dążą do utworzenia własnego państwa,

Konflikt o Falklandy:
-terytorium zależne od Wielkiej Brytanii, spór o wyspy z Argentyną,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty