profil

Ceremonia weselna utrwalona w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach. (konspekt)

poleca 85% 139 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Literatura podmiotu:
- Sławomir Mrożek, Wesele w Atomicach, Warszawa: Noir sur Blanc, 2003.
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, pod red. o. A. Jankowskiego OSB, ks. L. Stachowiaka i ks. K. Romaniuka, wyd. IV, Poznań, Warszawa: Pallottinum, 1989 (Pieśń nad pieśniami).
- Władysław Reymont, Chłopi, Poznań: Podsiedlik Raniowski i Spółka, 1998. (tom I: Jesień)
- Stanisław Wyspiański, Wesele, opracował Jan Nowak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

II. Literatura przedmiotu:

- Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 (hasła: groteska. impresjonizm, realizm).
- Joanna Knaflewska, Wiesław Kot, Księga kultury polskiej, Poznań, Publicat, 2008 (s. 202- 207).
- Joanna Miksztym, Tajemnice obyczajów i tradycji polskich, Poznań: Wydawcnictwo Publicat, 2008 (s. 73-77).
- Józef Osmoła, Chłopi Władysława Reymonta, Lublin, Biblioteka Wysyłkowa, 2001 (s. 9- 17).
- Danuta Wilczycka, Biblia. Stary Testament, Lublin: Wydawnictwo Biblios, 2007 (s. 33- 38).
- Danuta Wilczycka, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Lublin: Wydawnictwo Biblios, 2007.

III. Plan wystąpienia:
1. Wstęp:
Wesele jako nieozowny element ceremoni zaślubin. Definicja wesela.

2. Kolejność prezentowanych treści:
a) ceremonia zaślubin będąca symbolicznym aktem zespolenia Chrystusa z jego ludem w Pieśni nad Pieśniami,
b) realizm i impresjonizm w opisie wesela Jagny i Macieja Boryny,
c) realizm, który wprowadzi fantastykę – wesele w bronowickiej chacie,
d) groteksowe wesele Mrożka (Wesele w Atomicach).

3. Wnioski:
Ceremonia weselna jest jedną z najważniejszych chwil w życiu człowieka i jako taka często staje się atrakcyjnym tematem dla pisarzy. W zależności od epoki, w której powstawało dzieło oraz zamierzeń autora opisy ceremonii weselnych, mimo iż zasadniczo są zbieżne (zgodne z tradycją weselną danego kraju), mogą się jednak bardzo od siebie różnić.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Materiały do matury