profil

Globalne ocieplenie klimatu.

poleca 85% 121 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ziemia wenus

Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym , na której rozwinęło się życie. Było to możliwe dzięki atmosferze i odpowiedniej temperaturze. Na naszej planecie nie jest tak zimno jak na Marsie ani tak gorąco jak na Wenus. Utrzymanie właściwej temperatury Ziemi zawdzięczamy promieniowaniu słonecznemu oraz ochronnej roli atmosfery. Atmosfera ziemska jest powłoką gazową składającą się głównie z azotu i tlenu. Rozciąga się do wysokości około 700 km nad powierzchnią Ziemi. Atmosfera zatrzymuje część promieniowania cieplnego ( co zapobiega jego ucieczce w przestrzeń kosmiczną) . Dzięki temu Ziemia nie wychładza się , a średnia temperatura przy jej powierzchni wynosi około 15 stopni C , bez atmosfery wynosiła by – 18 stopni C
Zjawisko wzrostu temperatury planety powodowane zatrzymywaniem przez atmosferę części promieniowania pochodzącego od Słońca nazywamy efektem cieplarnianym
Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem , które przyczyniło się do powstania na naszej planecie życia i jego ewolucji
W powstawaniu zjawiska efektu cieplarnianego ważną rolę odgrywają gazy zgromadzone w górnej warstwie atmosfery : para wodna , dwutlenek węgla , metan i inne. Są to gazy cieplarniane . Tworzą one wokół Ziemi gazową powłokę , przez którą łatwo przenika krótkofalowe promieniowanie słoneczne nagrzewające powierzchnię Ziemi. Wypromieniowane z Ziemi promieniowanie cieplne unosi się w górne warstwy atmosfery i tam znaczna jego część jest zatrzymywana przez gazy cieplarniane. Przypomina to efekt , jaki można obserwować w szklarni , gdzie do zatrzymywania ciepła używa się szyb. Gazy cieplarniane mają różną zdolność zatrzymywania ciepła. Stąd wynika ich niejednakowy wpływ na ocieplenie klimatu. Największy wpływ ma obecność pary wodnej , dwutlenku węgla i metanu. Powstawanie efektu cieplarnianego pośrednio jest związane z obecnością jeszcze innych gazów , na przykład tlenku węgla i tlenków azotu.
Jeżeli w atmosferze wzrośnie ilość gazów cieplarnianych , to będą one zatrzymywać za dużo ciepła , co może spowodować wzrost temperatury i zmiany klimatyczne na Ziemi.
Do gazów cieplarnianych zalicza się przede wszystkim parę wodną , dwutlenek węgla , metan , freony , tlenki azotu.
W wyniku globalnego ocieplenia może dojść do podniesienia poziomu mórz i oceanów na kuli ziemskiej , a w konsekwencji do zalania nisko położonych obszarów , wystąpienia gwałtownych burz , cyklonów , huraganów , powodzi , przesunięcia stref klimatycznych , a wraz z nimi występujących w nim organizmów.
Jednym ze sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii na przykład elektrowni słonecznych , wiatrowych , wodnych i geotermatnych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty