profil

Współczynnik tarcia kinetycznego.

poleca 88% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp teoretyczny


Tarcie kinetyczne to oddziaływanie zachodzące pomiędzy dwoma stykającymi się ciałami i powodujące powstanie siły przeciwnie zwróconej do kierunku ruchu. Stosunek wartości tej siły do wartości siły nacisku nazywamy współczynnikiem tarcia kinetycznego. Oddziaływanie to opisuje wzór:
T=fN
T- to siła tarcia
f- to współczynnik tarcia
N- to siła nacisku

Opis ćwiczenia


2a) Rysunek

Narzędzia użyte w doświadczeniu:
- Klocek,
- równia pochyła z miarką,
Doświadczenie miało za cel znalezienie współczynnika tarcia pomiędzy powierzchnią klocka, a powierzchnią drewnianą równi pochyłej.

2b) Przebieg doświadczenia:
-Ustawienie równi pochyłej pod takim kątem, aby klocek zsuwał się ruchem jednostajnym.
-Zapisywanie wysokości równi i jej długości równoległej do podłoża

2c) Zastosowane zasady:
Ciężar możemy rozłożyć na dwie siły skierowane wzdłuż równi i prostopadle do niej F i N
F=Qsinα
N=Qsinα
Z pierwszej zasady dynamiki wynika, że T=F
Qsin α=fQcos α

F=tgα

f=h/l

Opracowanie wyników


3a) W tabelce


lp

l[cm]

Δl[cm]

h[cm]

Δh[cm]

1

2

3

35

36

35

1

1

1

12

14

13

1

1

13b) Wyliczanie f podstawiając średnią arytmetyczną:

3c Omówienie wyników:

Wnioski


W doświadczeniu otrzymaliśmy wartość współczynnika tarcia między drewnianym klockiem, a powierzchnią drewnianej równi pochyłej równą 0,37.
Z powodu braku dokładnych przyrządów użytych do naszych pomiarów występuje w ich wyniku nastąpił błąd równy w przybliżeniu 0,04.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata