profil

Dwudziestolecie międzywojenne.

poleca 82% 180 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W chwili gdy jeszcze nie wszystkie granice były ustalone, Polacy przystąpili do odbudowy odrodzonej ojczyzny. Realizacja tego celu wymagała wielkiego wysiłku. Należało zlikwidować różnice między terenami trzech zaborów oraz usunąć ogrom zniszczeń pozostałych jeszcze po I wojnie światowej .Dodatkowych trudności nastręczał fakt, że Polska była krajem wielonarodowościowym . Wśród mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy , a następnie Żydzi , Białorusini oraz Niemcy . Ta ostatnia , prawie milionowa społeczność , wyróżniała się doskonałą organizacją i znacznym bogactwem . Aby młode państwo Polskie mogło się prawidłowo rozwijać , w marcu 1921 roku uchwalono pierwszą konstytucję okresu międzywojennego . Stwierdzano w niej , że Polska jest Republiką , w której władze sprawuje naród za pośrednictwem swych przedstawicieli : posłów i senatorów . Do sejmu należało przygotowywanie i uchwalanie ustaw oraz kontrolowanie prazy rządu . Prezydent – głowa państwa – miał przede wszystkim reprezentować Polskę na zewnątrz : zawierać umowy międzynarodowe i przyjmować wysłanników obcych państw . Gdy Józef Piłsudski ustąpił ze stanowiska Naczelnika Państwa doszło do pierwszych wyborów prezydenckich . Wymaganą liczbę głosów otrzymał Gabriel Narutowicz , kilka dni po tym zginął od kuli zamachowca a nowym prezydentem stał się Stanisław Wojciechowski . Młoda Polska demokracja nie spełniała jednak pokładanych nadziei. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała , iż część społeczeństwa żądała powrotu do władzy Józefa Piłsudskiego. Dochodziło do protestów i demonstracji , a w kraju zapanował chaos . Józef Piłsudski w 1923 roku z czynnego życia politycznego i zamieszkał podwarszawskim Sulejówku. Otoczony przez grupę oddanych mu oficerów oraz generałów obserwował z tego zacisznego miejsca rozwój sytuacji w kraju . 12 maja 1926 roku Marszałek poprowadził wierne sobie odziały na Warszawę , Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom wojska rządowe stawiły opór , a kraj obiegło szybko wezwanie o pomoc . Dodatkowe siły nie dotarły do stolicy , gdyż pobierający Józefa Piłsudskiego członkowie oraz sympatycy PPS wstrzymali ruch pociągów między Warszawą a zachodnią częścią kraju . Po trzech dniach krwawych walk ulicznych prezydent Stanisław Wojciechowski i Szef rządu Wincenty Witos ustąpili . Na szczęście nie doszło do wybuchu wojny domowej. Przewrót, zwany majowym .Powiódł się, gdyż piłsudczycy uzyskali poparcie znacznej części Polaków , pragnących zmian na lepsze . Mimo zwycięstwa Józef Piłsudski odmówił przyjęcia godności prezydenta Rzeczypospolitej . Głową państwa został profesor Ignacy Mościcki , a marszałek zachował duży wpływ na losy kraju. W Polsce miała nastąpić sensacja , czyli odbudowa i naprawa wielu dziedzin życia . I , rzeczywiście odniesiono szereg sukcesów , choć popełniano także błędy np. skazując na więzienie przeciwników politycznych. Czwarte dziesięciolecie XX wieku przyniosło wzrost zagrożenia niepodległości Polski . Od 1933 roku w Niemczech rządził Adolf Hitler . W ciągu kilku lat jego kraj wrócił do dawnej potęgi, zajmując Austrię , a następnie Czechosłowację .Na wschodzie natomiast wyrósł potężny Związek Radziecki . Jego krwawy przywódca – Józef Stalin – także myślał o podbojach , w takiej sytuacji Polska musiała szukać sojuszników . Minister spraw zagranicznych odnowił stosowne porozumienia z Francją i Anglią , nie przypuszczając jak mało one będą warte w obliczu niebezpieczeństwa. W październiku 1938 r. przyłączenie do państwa wysunęły propozycję nowego układu pokojowego z Polska na następne 25 lat. Strona polska miała się zgodzić na przyłączenie do państwa niemieckiego Wolnego miasta Gdańska oraz na budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej z Niemcami Prusami Wschodnimi . 5 maja następnego roku Józef Beck odmówił propozycji , było wiadomo , że dojdzie do wojny . Cały naród zaczął przygotowywania . W sierpniu 1939 roku nasi dwaj zaborczy sąsiedzi zawarli tajny pakt . Zgodnie z postanowieniami po zwycięskiej wojnie. Ziemie polskie miały zostać podzielone na dwie części wzdłuż rzek : Narwi , Wisły i Sanu . W praktyce oznaczało to czwarty rozbiór naszego państwa

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna