profil

Ziemia Lubuska

poleca 84% 364 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Obszar nizinny, położony mniej więcej w granicach województwa lubuskiego. Jego głównymi miastami są: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. Świebodzin, Międzyrzecz, Sulechów, Kostrzyń n/O, Nowa Sól, Szprotawa, Żagań, Żary, Gubin, Słubice, Krosno Odrzańskie, Wschowa. Położona w pobliżu Odry.
Jej otoczenie stanowią lasy, łąki i pola orne. Jest to dość ciepły obszar, średnia temperatura w styczniu wynosi ok.-3 st. C., a w lipcu ok. 20 st. C. Suma opadów też nie jest zbyt wielka – w
chłodnym półroczu (listopad – kwiecień) jest to do 250mm, a w półroczy ciepłym (maj – październik) do 400mm. Na Ziemi Lubuskiej jest dużo piasków, żwirów, ił, gliny, a w mniejszych ilościach głazów, piaskowców i łupek. Są to tereny równinne, w niektórych miejscach faliste i pagórkowate. Gleby to w większości gleby bielicowe, ale są tu też gleby płowe, bagienne i mady rzeczne. Są tu też czarne ziemie i gleby zniszczone przez eksploatacje przemysłową, ale są one w bardzo niewielkich ilościach. W terenach Ziemi Lubuskiej jest dość dużo lasów dębowych, borów sosnowych i miesznych, grądów – lasów liściastych mieszanych, ale jest tu też trochę (co prawda niewiele) torfowisk i bagiennych lasów olszowych, lasów bukowych i łąg. Tutejsze zwierzęta to m.in. dzik, wiewiórka, lis, bocian biały, żaba trawna i wodna, jeleń, sarna, tchórz, jaszczurka zwinka, bóbr, żółw błotny, rybołów. Uprawia się tu żyto, ziemniaki, a w mniejszych ilościach pszenicę, buraki cukrowe, chmiel i rzepak. Są tu też połowy i hodowle ryb słodkowodnych. Jednak przeważającą częścią tego krajobrazu są lasy. Przemysł na Ziemi Lubuskiej jest rozwinięty w średnim stopniu. Są tu ośrodki przemysłu elektromaszynowego i środków transportu, chemiczne, spożywcze i włókiennicze oraz skórzane. W tych regionach są w większości lasy o przewadze drzewostanu zdrowego, ale jest też trochę lasów o przewadze drzewostanu uszkodzonego. Zanieczyszczenie rzek na Ziemi Lubuskiej dość mocno zanieczyszczone, ale np. rzeka Bóbr i kawałek Odry i Nysy Łużyckiej w pobliżu Zielonej Góry są bardzo słabo zanieczyszczone i częściowo czyste. Tereny zielone w tych rejonach coraz bardziej się zmniejszają. W okolicach Ziemi Lubuskiej jest dużo parków narodowych, m.in. Krzesiński, Gryżyński, Łagowski. Na tych ziemiach jest też największa w Europie kolonia nietoperzy. Zwierzętami chronionymi tutaj są m.in.: bocian biały, wiewiórka, żółw błotny, rybołów i bóbr. Jednym z tutejszych zabytków jest Wieża Głodowa w Zielonej Górze.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty