profil

Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

drukuj
poleca 84% 662 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konflikty kolonialne, głównie Niemcy i Włochy chciały nowego podziału kolonialnego świata.
Austro-Węgry i Niemcy pragnęły rozszerzyć swe wpływy na Bałkanach, gdzie napotkały opór Rosji.
W Turcji Niemcy zamierzali połączyć Stambuł z Bagdadem i dalej z Zatoką Perską, budując linię kolejową, co zagrażało interesom brytyjskim w Persji.
Włochy popadły w konflikt z Francją o kolonie w Afryce Północnej i z Austro-Węgrami o wpływy w Tyrolu i nad Adriatykiem
Konflikty francusko-niemieckie o Maroko
Rosja chciała objąć panowanie nad krajami słowiańskimi
Anglia obawiała się Niemiec i chciała utrzymać swoją potęgę w związku z czym zbliżyła się do Francji
Francja nie pogodziła się z utratą bogatych prowincji Alzacji i Lotaryngii i obawiała się wzrostu potęgi gospodarczej i politycznej Niemiec
Zaczęły powstawać bloki militarno-polityczne: Trójprzymierze w którym zrzeszone były Niemcy, Włochy, Austria i Węgry i Trójporozumienie czyli Ententa do którego najeżały Anglia, Francja i Rosja.
W państwach wzrósł nacjonalizm (dzięki temu ludność łatwiej było namówić do wojny), powstawały konflikty narodowościowe
„Kocioł bałkański” - kryzysowa sytuacja na Bałkanach, która charakteryzowała się lokalnymi konfliktami zbrojnymi.
I wojna bałkańska - wojna koalicji państw bałkańskich z Turcją. Koalicja zwyciężyła i Turcja musiała wyrzec się wszystkich zdobytych przez koalicję terenów i z ich części utworzono niepodległą Albanię
II wojna bałkańska- spór pomiędzy Bułgarią a Serbią i Grecją o podział zdobyczy tureckich. Bułgaria przegrała i musiała oddać Macedonię, część Tracji i Dobrudży
Państwa europejski pozbawione własnej państwowości dążyły do odzyskania niepodległości
Wyścig między Niemcami i Wielką Brytanią, które współzawodniczyły w produkcji i unowocześnianiu marynarki wojennej. Gwałtowny rozwój marynarki Niemieckiej niepokoił Wielką Brytanię, obawiającą się utraty dominującej pozycji na morzach i oceanach świata.
Szybki rozwój gospodarki Niemiec i Rosji
Wyścig zbrojeń- powiększano armie i wyposażano je w coraz doskonalszą broń, rozwój przemysłu zbrojeniowego
Gwałtownie rozwijająca się gospodarka niemiecka poszukiwała nowych rynków zbytu (Niemcy zaczęli wypierać towary brytyjskie z rynków światowych)
Poszukiwano nowych źródeł tanich surowców (koloni)

Bezpośrednią przyczyną stał się zamach przygotowany przez serbskich spiskowców na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Ferdynanda.Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.9.2008 (10:59)

Praca, dobrze napisana.

27.7.2006 (12:28)

Praca dość dobra-mi się podoba, ocena 4