profil

Sprawdzian.

poleca 85% 184 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe Eliza Orzeszkowa

1.Romantyzmy-miły,związany z miłością,nastrojowy,czuły,próby odzyskanie wolności,powstanie
styczniowe,wrażliwy,kochany,zabory,powstanie listopadowe
2.Powsatnie styczniowe-wybuch 22 stycznia 1863,przyczyny wybuchu:przymusowe wcielenie
do rosyjskich wojsk kilku tysiecy mlodych Polaków,skutki-represje:konfiskata majątków,zsyłąnie
na syberie do ciężkich robót,dyktor powstania Romualda Traugutta został stracony na warszawskiej
Cytadeli w 1864 roku
2.Dramat-to utwór przeznaczony do wystawiania na sceniestąd wynika podział tekstu na role oraz akty
i sceny.
3.Tekst główny-to część dramatu,na którą składają się dialogi i monologi bohateró.
4.Dialog-to wypowiedź conajmniej dwóch osób.
5.Monolog-to dłuższa wypowiedź jednej osoby.
6.Didaskalia inaczej tekst poboczny-zawierają informacje dotyczące miejsca i czasu akcji, wyglądu sceny,
bohateró,rekwizytó itp.
7.Fabuła-układ zdarzeń powiązanych ze sobą czasowo i w sposób logiczny.
8.Powieść-to dłuższy utwór o rozbudowanej fabule, na która składa się świat przedstwiony w utworu obejmujący
bohaterów i zdarzenia, w których uczestniczą. W opowieści pojawiają się różne formy wypowiedzi, na przykład
opis,opowiadanie,monolog,dialog.Akcja powieści rozgrywa się zwykle w określonym miejscu i czasie.
9.Powieś realistyczna-to taka odmiana powieści,która prezentuje rzeczywistość z dokładnością niemal fotograficzna.
10.Adam Mickiewicz-,,Dziady"cz.III,dramat,carskie wiezienie,zabory,rusyfikacja
Stefan Żeromski-,,Wierna rzeka",powieść,powstanie styczniowe
Eliza Orzeszkowska-,,Nad niemny",powieść,powstanie styczniowe
11.Eliza Orzeszkowska-w czasie powstania styczniowego pomagała oddziałom partyzackim,a nawet ukrywała dyktatora
powstania Romualda Traugutta.Z powodu zangażowania w powstanie styczniowe pisarka została ukarana utratą majątku
w Ludwinowie, a jej męża skazano na wyjazd do Rosji.
12.Polska ostatecznie utraciłą niepodległość w 1795 roku.
13.Tadeusz Rejtan-polski szlachcic w 1773 poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie. Jego
bohaterski opór przeciw skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego, uznawany jest za jedną z ostatnich pozytywnych prób
zastosowania liberum veto.
14.Towarzystwo Filomatów-polskie tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego działające w latach 1817–1821,
a następnie bez nazwy i ze zmienioną organizacją wewnętrzną do 1823. Pierwotnym celem związku było samokształcenie, wzajemna pomoc
w nauce oraz ćwiczenie się w sztuce pisania
15.Dziady cz.II nawiazują do wydarzeń historycznych:działalności senatora Nowosilcowa,kar wobec polskiej młodzieży.
16.Okrywcy i ich wynalazcy:XIX wiek wynalazków,rozwoju nauki i techniki
Alexander Graham Bell-wynalazł telefon,
Heinrich Rudolf Hertz-odkrył fale elektromagnetyczne,
Thomas Edison-skonstruował żarówkę
bracia Louis i Auguste Lemiere-skonstruowali kinematograf(urządzenie do wyświetlania filmów).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata