profil

Traktat wersalski

poleca 85% 208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918r. W tym dniu w Compiegne pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między wojskami ententy a armią niemiecką. W listopadzie w osłabionej wieloletnimi walkami Rzeszy upadł system monarchiczny i powstała republika. Zwycięzcom przede wszystkim zależało na trwałym osłabieniu Niemiec oraz uniemożliwieniu im odbudowy potęgi militarnej, gospodarczej oraz politycznej. Wynikiem tych dążeń było zawarcie 28 czerwca 1919r. pokoju z Niemcami, zwanego traktatem wersalskim. Na mocy postanowień państwo niemieckie utraciło m.in. Alzację i wschodnią Lotaryngię, a także Wlkp i Pomorze Gdańskie. Gdańsk oraz Kłajpedę przekształcono w wolne miasta. Z obszaru celnego wyłączono Luksemburg, a główne rzeki płynące przez Niemcy znalazły się pod kontrolą międzynarodową. Ponadto na dotychczasowych obszarach Rzeszy zamieszkiwanych przez ludność o różnych narodowościach przeprowadzano plebiscyty. W ich wyniku Niemcy utraciły kolejne ziemie (Dania otrzymała Szlezwik, Polska –wsch. Część Górnego Śląska i frag. Powiśla). Niemcy obarczono również odpowiedzialnością za wybuch wojny. W tej sytuacji kraje ententy przystąpiły do działań mających trwale osłabić armię niemiecką. Zdemilitaryzowano wówczas Nadrenię. Liczba żołnierzy niemieckich została zredukowana do 100tys., zmniejszono także wielkość floty oraz zlikwidowano siły pancerne i lotnicze. Ponadto Rzesza musiała wypłacać aliantom wysokie odszkodowania wojenne. W wyniku postanowień traktatu wersalskiego 10 stycznia 1920 roku powstała LIGA NARODÓW – organizacja, w której skład wchodzili przedstawiciele większości istniejących wówczas państw. Jej zadaniem miało być rozstrzyganie sporów międzynarodowych.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta