profil

Wirusy

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wirusy informację z zeszytu
Temat : Wirusy bezkomórkowe formy życia
1. Podwójna natura wirusów – stoją na pograniczu istot żywych i martwych.
a). Cechy materii martwej :
• Nie odżywiają się, nie oddychają, nie wydalają. Brak własnego metabolizmu
• Mogą krystalizować poza organizmem żywiciela
• Nie mają budowy komórkowej
• Nie są zdolne do rozmnażania, ani wzrostu poza komórką żywiciela
b). Cechy istot żywych :
• Zbudowane z białek i kwasów nukleinowych
• Namnażają się w ciele żywiciela – bezwzględne pasożyty
• Mogą ulegać mutacjom
• Ewoluują do organizmu żywiciela wywołując reakcje immunologiczną
• Zawierają informację genetyczną
2. Wirion – pojedyncza, kompletna cząstka wirusa. Składa się z genomu + kapsydu
3. Kapsyd – (otoczka białkowa) zbudowany z białek podjednostki o regularnej budowie – kapsomery. Podstawową funkcją kapsydu jest ochrona kwasu nukleinowego przed niekorzystnym wpływem środowiska podczas życia wirusa poza organizmem żywiciela.
4. Genom – (materiał genetyczny) jest zawsze DNA lub RNA, nigdy oba jednocześnie. Pomimo tego, że wirusy dysponują informacją genetyczną zwykle nie mogą samodzielnie przekazywać jej następnym pokoleniom – wykorzystują do tego komórki żywiciela za pośrednictwem własnej informacji genetycznej narzucając im (komórką żywiciela ) zmiany metabolizmu, które prowadzą do syntezy kwasu nukleinowego i białek.
5. Otoczka białkowa i otoczka białkowo lipidowa – posiadają właściwości antygenowe i pobudzają tworzenie przeciwciał. Osłonka wspomaga proces pochłaniania (absorpcji) wirusa na błonie komórki żywiciela
6. Glikoproteina – występuje u wirusów zwierzęcych. One rozpoznają atakowane komórki. Rozpoznają receptory w błonie komórkowej gospodarza, dzięki którym wirus może wnikać do wnętrza komórek.
7. Podział wirusów (systematyka)
a). ze względu na rodzaj materiału genetycznego :
 DNA – wirusy
 RNA – retrowirusy
b). ze względu na rodzaj aktywnej komórki :
 Roślinne
 Zwierzęce
 Bakteriofagi
c). ze względu na kształt kapsydu :
 Pałeczkowate
 Kuliste
 Spiralne
 Bryłowo – spiralne
8. Specyficzność wirusów polega na atakowaniu ściśle określonych komórek np. wirus HIV atakuję limfocyty T ; wirus HSV atakuję błony śluzowe ust; wirus WZW (wirusowe zapalenie wątroby) atakuję wątrobę. Za swoistość wirusów odpowiadają glikoproteiny.
9. Cykl lityczny ( złośliwy) wirusa na przykładzie BAKTERIOFAGA T4
• Absorpcja (przyleganie) rozpoznanie przez faga swoistych dla niego bakterii i przyczepianie się bakterii do ich powierzchni
• Penetracja – wstrzyknięcie wirusowego DNA do wnętrza bakterii
• Faza elipsy – replikacja wirusowego DNA i synteza wirusowych białek
• Składanie wirusowego DNA i białek kapsydu
• Uwolnienie potomnych bakteriofagów i śmierć bakterii
10. Wirus łagodny (cykl lizogenny)
• Absorpcja
• Penetracja
• Wirus wchodzi w fazę elipsy
11. Rozmnażanie się retrowirusa
 Wejście do komórki i utrata osłonki wirusa
 Synteza Dna przez odwrotną transkryptazą
 Integracja kopii DNA z chromosomem gospodarza
 Synteza nowych cząsteczek wirusowych RNA i białek osłonki wirusa7
 Składanie
12. Drogi przenoszenia wirusa HIV :
o Drogą płciową
o Przez krew
o Wstrzyknięcie
o Z matki na dziecko (wirus przenika barierę łożyska lub wraz z mlekiem matki
13. Sposób zakażania komórki przez wirus HIV :
Wirus HIV należy do retrowirusów posiada podwójne RNA oraz enzym odwrotną transkrypcję. Działa swoiście atakuję limfocyty T – jedne z białych krwinek.
Transkrypcja przepisywanie z DNA na RNA.
Odwrotna transkrypcja informacja genetyczna z RNA na DNA występuję tylko u wirusów.
14. Nosicielstwo – to równowaga między organizmem, a wirusem

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata