profil

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery

poleca 85% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty

Realizując program "Man and Biosphere" ("Człowiek i Biosfera") pod patronatem UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". Swoim zasięgiem obejmuje on obszary Polski, Słowacji i Ukrainy położone na styku granic tych państw. Po stronie polskiej tworzą go Bieszczadzki Park Narodowy oraz przyległe do niego Parki Krajobrazowe - "Doliny Sanu" i "Ciśniańsko-Wetliński". Na Ukrainie w skład MRB "KW" wchodzą Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy, zaś na Słowacji Park Narodowy "Połoniny" wraz ze strefą otulinową. Strona polska i słowacka uzyskały certyfikaty UNESCO "MaB" w 1992 r., zaś część ukraińska w 1999 r.
Idea utworzenia Rezerwatu Biosfery w tej części Karpat zrodziła się przed kilkudziesięcioma laty. Jednak dopiero w 1990 r. na Konferencji UNESCO MaB w Kijowie strona polska wystąpiła z oficjalną propozycją powołania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie".Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" jest największym spośród istniejących w Polsce ośmiu Rezerwatów Biosfery i zajmuje powierzchnię 108 724 ha, a łącznie z przyległymi obszarami chronionymi po stronie słowackiej i ukraińskiej obejmuje obszar 208 089 ha (część słowacka - 40 778 ha, część ukraińska - 58 587 ha). Cały ten obszar uzyskał statut pierwszego w świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery (certyfikat z dnia 2 lutego 1999r.).

Jednym z istotnych zadań Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. W tym celu realizowana jest szeroka współpraca międzynarodowa z najbliższymi sąsiadami - Ukrainą i Słowacją. Od kilku lat także z Parkiem Narodowym "La Vanoise" we Francji.

18 września 1998 r. Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Parkiem Narodowym "Połoniny" na Słowacji otrzymał "Dyplom Europejski" przyznany przez Radę Europy. W Polsce to prestiżowe wyróżnienie posiada jedynie Białowieski Park Narodowy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta