profil

Kultura Polska w latach 1918-1939.

poleca 85% 408 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mecenat państwowy był uzależniony od skromnych możliwości budżetowych. Mimo to kolejne rządy dbały o rozwój oświaty i nauki, wspomagały sztukę. Od tysiąc dziewięćset dwudziestego czwartego roku działał Teatr Narodowy. Państwo w ramach mecenatu roztaczanego nad kulturą narodową utworzyło fundusz Kultury Narodowej.
Nowe tendencje w poezji reprezentowali skamandryci, futuryści i ekspresjoniści. W literaturze powstającej w okresie między wojennym występowały różne tendencje od opisu realnego świata i zdemaskowania jego niegodności, przez tematykę zaangażowaną społecznie po analizę postaw moralnych bohaterów. Do najbardziej reprezentatywnych pisarzy tej doby należeli; Stefan Żeromski, Zofia Naukowska , Maria Dąbrowska, itd. W malarstwie i rzeźbie wśród wielu upodobań i prądów do najbardziej charakterystycznych należały; stowarzyszenie Rzym z sięgająca do motywów ludowych Zofią Stryjeńską oraz grupą formistów.
Najbardziej popularną i masowa dyscypliną sportową była w Polsce piłka nożna. Pierwszy międzypaństwowy mecz rozegrała Polska z drużyną Węgierską w tysiąc dziewięćset dwudziestym pierwszym roku. Sławnym piłkarzem był między innymi Wacław Kuchar. W dziejach sportu zapisali się na trwałe; Halina Konopnicka w rzucie dyskiem oraz Stanisław Walasiewicz w sprincie, zaś w sporcie lotniczym Franciszek Żwirk oraz Stanisław Wigur.
W tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym roku Władysław Rejmont otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Inni polscy nobliści to miedzy innymi Maria Skłodowska- Curie w dziedzinie fizyki i chemii, Lech Wałęsa (laureat pokojowej Nagrody Nobla), a także Czesław Miłosz i Wisława Szymborska w dziedzinie literatury.
W latach 1918-1939 kultura polska znacznie się rozwinęła. Zawdzięcza się to przede wszystkim rządowi i państwu. Powstało wiele instytutów i ośrodków szkolnictwa wyższego a także placówek mających na celu poszerzanie horyzontów kulturowych, w tym między innymi; Polskie Radio, Biblioteka Narodowa i Polska Akademia Literatury. W tamtym okresie wydawane było również czasopismo oraz kartki pocztowe, ryciny w czasopiśmie i plakaty. W roku 1930 zostało założone pierwsze Muzeum Sztuki w Łodzi. Rozwinęła się kinematografia i radiofonia czyli powstawały nowe filmy i audycje radiowe. Reasumując okres międzywojenny w bardzo dużym stopniu rozwinął polską kulturę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty