profil

Jak napisać opowiadanie?

poleca 83% 1092 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KROK PO KROKU:
1. Ustal, gdzie i kiedy będzie toczyć się akcja opowiadania oraz kim będą jego bohaterowie.

2. Zaplanuj, o czym będzie mowa w poszczególnych częściach tekstu, a następnie sporządź plan wydarzeń.

3. Zgromadź słownictwo związane z tematem.

4. Wymyśl ciekawy tytuł opowiadania; nie powinien on być zbyt długi. Najlepiej, aby był wypowiedzeniem bez orzeczenia lub pytaniem (np. "Tajemnica zielonej skrzynki", "Co wydarzyło się na strychu?"). Jako tytuł można wykorzystać także frazeologizm lub przysłowie (np. "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło").

5. We wstępie postaraj się przyciągnąć uwagę odbiorcy. Następnie określ okoliczności opisywanych zdarzeń i przedstaw głównego bohatera, wplatając w tekst elementy opisu postaci lub charakterystyki.

6. Rozwiń poszczególne punkty ułożonego wcześniej planu wydarzeń-postaraj się przedstawić treść każdego punktu w jednym akapicie tekstu.
W rozwinięciu ukaż wydarzenia w sposób dynamiczny, stosując dużo czasowników dokonanych nazywających czynności, działania i ruch. Pamiętaj także o używaniu przysłówków podkreślających nagłe zwroty akcji. Unikaj natomiast spowalniających tempo czasowników w stronie biernej oraz nieosobowych form czasownika zakończonych na -no, -to.

7. Zadbaj o to, aby kolejne akapity łączyły się ze sobą. W tym celu zastosuj wyrażenia wskazujące na następstwo wydarzeń oraz na związki przyczynowo-skutkowe.

8. Wpleć w opowiadanie wypowiedzi postaci.
Dialogi urozmaicają tekst i zwiększają jego dynamikę. Wypowiedzi bohaterów, mające postać nie tylko zdań oznajmujących, lecz także pytających i rozkazujących znacznie ożywiają narrację.

9. Wymyśl zakończenie, które skłania do namysłu, zaskakuje lub wprowadza w niepokój (np. "Wszystko ma swój koniec", "Na szczęście to był tylko sen", "Strach nie opuszcza mnie do tej pory").

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Formy wypowiedzi