profil

Zerowowanie manometru, podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania oraz ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia

poleca 85% 283 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wyzerowanie manometru kompensacyjnego: zawory zbiornika ustawić w położeniu otwartym; wypoziomować mikromakrometr kompensacyjny; obracając głowicą usatwić ruchomy zbiornik na wysokości 0,00; śruba regulacyjną ustawić zbiornik w takim położeniu aby w lusterku uzyskać obraz dwóch trójkątów stykających się wierzchołkami; odczytać lo na skali mikromanometru z rurką pochyła. Podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania: a) cieczowe:pizometr, barometr naczyniowy, ciśnieniomierz cieczowy otwarty dwuramienny, manometr róznicowy b) robciążeniowe: manometr tłokowy, manometr dzwonowy c) sprężyste: rurkowe, przeponowe, mieszkowe c) manometr elektryczny: pojemnościowe, pizoelektryczne, termoelektryczne, jonizacyjne. Podział ciśnieniomierzy ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia: a)absolutne – przeznaczone do pomiarów ciśnienia absolutnego b) barometry- przeznaczone do pomiarów ciśnienia barometrycznego c) manometry-przeznaczone do pomiaru nadciśnienia. Przeliczanie, wartości: 1 Pa=0,0075 Tr; 1Tr=133,3 Pa; 1at=98066,5 Pa lub 735,6 Tr; 1bar=10^5Pa lub 750 Tr; 1atm=101325Pa lub 760 Tr; 10^5 (100000)Pa=0,1 Mpa

Podoba się? Tak Nie