profil

Metodyka badań miksokopowych minerałów

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nikol: prosty przyrząd optyczny, pryzmat polaryzujący światło. Cechy oznaczania przy jednym Nikolu: morfologia, łupliwość i spękania, naloty i wrostki, barwa i pleochroizm, względny współczynnik załamania światła (relief). Morfologia: a) ziarna własno kształtne (idiomorficzne)- o właściwe dla danego minerału formach krystalograficznych b)ziarna obco kształtne (allomorficzne) – często wypełniające wolne przestrzenie m. in. ziarnami Łupliwość- obserwowana gdy występują systemy spękań wzdłuż płaszczyzn (jednokierunkowe, dwukierunkowe) Spękania (przełam): przypadkowe i nieprawidłowe pęknięcie wzdłuż nierównych powierzchni. Barwa: barwne, bezbarwne. Pleachizm (wielobarwność) zmiana zabarwienia w zależności od kierunków drgań fal świetlnych. Relief - Względny współczynnik załamania: nz>nb relief dodatni; nz<nb relief ujemny; nz=nb relief zerowy, niewyraźny (nb- współ. Załamania światła balsamu, nz- wsp. załamania światła ziarna) Cechy oznaczania przy nikolach skrzyżowanych: rozróżniamy minerały izotropowe i anizotropowe, kąt ściemniania światła, określanie dwójłomności na podstawie barw interferencyjnych. Kryształy izotropowe: badane przy nikolach skrzyżowanych są zaciemnione niezależnie od ich położenia oraz niezależnie od ich położenia przy obrocie stolika mikroskopu. Kryształy anizotropowe: badane przy nikolach skrzyżowanych 4x ściemniają i 4x rozjaśniają światło podczas obrotu o kąt 360 stopni. Kąt ściemniania światła: jest to kąt zawarty między kierunkami drgania fal przechodzących przez płytkę kryształu, a kierunkami krystalograficznymi wyznaczonymi przez kierunki łupliwości, zbliźniaczeń oraz osie kryształu. Proste znikanie światła: następuje gdy kierunki optyczne minerału są zgodne z kierunkami geometrycznymi Skośne znikanie światła: Gdy znikanie światła nastąpi w położeniach niezgodnych z kierunkami geometrycznymi Dwójłomność: maksymalna bezwzględna różnica między skrajnymi wartościami współczynników załamania światła a=d(nA-nC) gdzie: a-różnica dróg optycznych, na-nc – dwójłomność płytki, d-grubość płytki.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy