profil

Kondensatory - informacje podstawowe

poleca 83% 992 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kondensatory

 Czym jest kondensator?

Kondensator jest urządzeniem elektrycznym magazynującym ładunek elektryczny
Kondensator dla prądu stałego stanowi zaporę dla prądu przemiennego natomiast reprezentuje reaktancję(odpowiednik rezystancji dla prądu przemiennego),której wartość zależy od pojemności kondensatora C i częstotliwości napięcia przemiennego wywołującego w nim przepływ prądu.Podstawową jednostką dot. Kondensatora jest jeden Farad[F]-jednostka pojemności kondensatora.

 Gdzie stosowane są kondensatory?
Kondensatory mają zastosowanie w:
-odcinanie napięć stałych w obwodzie
-przepuszczanie napięć przemiennych
-pomiar czasu,stosując rozładowanie kondensatora
-budowie obwodów oscylacyjnych z cewką
-budowanie filtrów dla określonych częstotliwości

 Budowa kondensatorów
Kondensatory są zbudowane z okładzin przedzielonych dielektrykiem.
W kondensatorach elektrolitycznych(kondensatorach o dużej pojemności)okładziny zostają zwijane wraz z dielektrykiem w celu ograniczenia ich gabarytów,tworzone są wtedy kondensatory cylindryczne.Pojemność tego kondensatora zależy od:
-powierzchni okładzin(im większa tym większa pojemność)
-odległości okładzin(im większa odległość tym mniejsza pojemność)
-stałej dielektrycznej E(im większa tym większa pojemność)
E powietrza-1 E papieru-2
E gumy-3 E szkła-7 E tlenku tantalu-27

Kondensatory o dużej pojemności to kondensatory elektrolityczne(pojemność powyżej 1 nano F).Do ich produkcji stosuje się substancji o dużej stałej dielektrycznej.Cechą kondensatorów elektrolitycznych jest ich biegunowość.Mają one oznaczony biegun dodatni i ujemny.

 Obliczanie pojemności kondensatorów:

C=1/2PifXc
C-pojemność
f-częstotliwość
Xc-reaktancja

Reaktancję można wyznaczyć na podstawie prawa Ohma:

Xc=Uc/Ic ,tak więc

C=1/2PifXc = 1/2Pif(Uc:Ic) = Ic/2PifUcPrztkład:
f-50Hz I=3mA
U=8V Co to jest stała czasowa kondensatora?
Podczas ładowania kondensatora rośnie napięcie na jego okładzinach,

Natomiast natężenie prądu szybko maleje.

Czas ładowania i rozładowywania kondensatora zależy od stałej czasowej Ł=RC
Naprztkład dla:
R-10k Omów i C-1000mili Fahradów

W technice impulsowej czasy te są znacznie krótsze(na przykład w telewizji Rzędu mili sekundy)

Jak liczymy pojemność zastępczą kondensatorów:
-połączonych szeregowo

-połączonych równolegle

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty