profil

Polaków portret własny "Potop".

poleca 85% 319 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Przez wiele stuleci kronikarze i pisarze umieszczali Polskę i Polaków w swoich dziełach. Utrwalając historie czy też ustanawiając społeczeństwo Polskie tłem dla fikcyjnych wydarzeń.
Dziś nawet ktoś nie znający historii naszego narodu, po przeczytaniu kilku z tych utworów, jest w stanie wyobrazić sobie obraz polski i Polaków.
W mojej opinii dziełem które najlepiej obrazuje Polskę i Polaków jest trylogia
H.Sienkiewicza, która mimo, że jej treść osadzona jest w połowie XVII w. Wspaniale charakteryzuje warstwy społeczne które dziś mimo ich zaniku maja jednak swoje odpowiedniki. Mam na myśli szlachtę której dzisiejszym odpowiednikiem może być warstwa rządzącą.
Sienkiewicz przedstawia szlachtę w „znakomitej” większości jako ludzi lekkomyślnych, przekupnych, dążących do osobistych korzyści a jeszcze większa jej część jako skorych do uczt, pijaństwa i bijatyk lekkoduchów. Jednak na tle tej zbiorowości pojawiają się postacie o odmiennych cechach charakteru, są nimi główni bohaterowie trylogii, którzy odznaczają się szczególnymi zasługami na rzecz ojczyzny, przedkładają jej dobro nad własne.
Dziś można znaleźć takich ludzi, także w rzeczywistości i mimo, że Sienkiewiczowscy bohaterowie są postaciami fikcyjnymi, to prawdopodobnie mieli oni swoje pierwowzory w ówczesnej rzeczywistości.
Mimo wszystkich błędów narodu polskiego, takich jak np. zdrada króla w „Potopie” autor pokazuje, że naród ten, który tak łatwo błądzi, otrzymawszy wezwanie do opamiętania, jak żaden inny potrafi podnieść się z upadku, a jak pokazuje nasz historia jest to prawdą.
Mamy wiec obraz zbiorowości społeczeństwa polskiego, ale jak przedstawia się Polak, pojedyncza jednostka. Otóż wydaje mi się że, w znacznej mierze zależy to tego do jakiej warstwy społecznej należy. Ocena konkretnego człowieka mogła by być krzywdząca i niesprawiedliwa, dlatego tez jak mi się wydaje H.Sienkiewicz w osobowości swoich bohaterów wplótł cechy wspólne większości narodu. Tak więc na podstawie znanych mi z trylogii Sienkiewicza postaci postaram się zbudować obraz typowego Polaka, zaznaczyć jednak trzeba, że nie odnosi się on do wszystkich obywateli, lecz jest to skumulowanie najbardziej wyrazistych cech ogółu w jednej osobie.
Typowy Polak to człowiek porywczy, mający własne zdanie którego w pewnych okolicznościach potrafi bronić nawet wtedy gdy inni wskażą mu błąd. Poza tym stara się on otwarcie przedstawiać swoje cele, chyba, że było by to dla nich zagrożeniem. Typowy Polak ma wiele przywar, jedna z nich jest skłonność do wszelkiego rodzaju rozrywek z których trudno mu zrezygnować. Co prowadzi niekiedy do bardzo negatywnych skutków. Kolejna przywara Polaka jest prywata, która to jednak w ostateczności odłożona zostaje na rzecz postawy patriotycznej, ale jest to ostateczność a doprowadzić do niej mogą tylko tragiczne okoliczności. Lecz kiedy już do tego dojdzie jest on gotów do największego poświęcenia.
Poza tym jest to człowiek pozbawiony skrupulatności, działający pod wpływem emocji i chętnie się im poddający.
Wydaje mi się że, wymieniłem najbardziej ogólne i charakterystyczne cechy Polaków które znaleźć można w trylogii a także w wielu innych utworach.
Oceniać jest je trudno bo w większości nie napawają dumą, to jednak od wieków nie pozwalają naszemu narodowi zginąć.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury