profil

Samoobrona

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Samoobrona jest to rolniczy związek zawodowy założony w 1991 przez zadłużonych rolników. Jej przewodniczącym został Andrzej Lepper.
OGÓLNE POSTULATY IDEOWO-PROGRAMOWO SAMOOBRONY
Samoobrona jest ruchem społeczno-zawodowym i politycznym o profilu ludowo-narodowym, dążącym do odrodzenia ekonomicznego i moralnego Polski. 1) Samoobrona postuluje nowy "styl" rozwoju społeczno-gospodarczego ukierunkowany na : a) priorytetowe zaspokojenie fundamentalnych dla życia potrzeb ludzkich i przywrócenie poczucia pewności jutra, b) powrót do "zatraconych" wartości chrześcijańsko-humanistycznych i odwrót od "wartości satanistycznych" - pogoni za maksymalnymi zyskami, bogaceniem się, bezwzględną rywalizacją, zwyrodniałym konsumizmem totalną komercjalizacją, pogardą dla słabych i wolnością dla szerzenia zła. c) tworzenie ładu i harmonii w stosunkach człowieka z naturą, przyrodą i otaczającym go bezpośrednio środowiskiem, czyli wprowadzanie w życie zasad ekologii, w tym tzw. ekologii ludzkiej, tzn. zasad harmonii współżycia w środowiskach społecznych i "oczyszczanie" z zanieczyszczeń patologicznych tego środowiska. 2) Wprowadzenie do ekonomii zasad etyki, zerwanie z nieludzkimi praktykami "dzikiego kapitalizmu" i "dzikiego wolnego rynku". 3) Podjęcie wielkiego narodowego programu odrodzenia ekonomicznego kraju, rozwoju budownictwa, drobnej wytwórczości, rolnictwa, handlu, przemysłu i likwidacji bezrobocia, nędzy. 4) likwidację "rozdętej" biurokracji państwowej i samorządowej i zwyrodniałych dysproporcji w zakresie płac i dochodów ludności. 5) Obrony suwerenności ekonomicznej i politycznej kraju obecnie zatracanych w szybkim tempie pod "zasłoną dymną" integracji z Unią Europejską i Nato. Oparcie strategii rozwoju kraju na "liczeniu na własne siły". 6) Walkę z wszelkimi przejawami nieludzkiego, niszczycielskiego liberalizmu satanistycznego i antyewangelicznej moralności społecznej. Samoobrona łączy w swoich koncepcjach programowych elementy racjonalnego, systemowego myślenia, wrażliwości społecznej (socjalności), moralności sprawiedliwości społecznej oraz harmonii w stosunkach człowieka z przyrodą i środowiskiem naturalnym i społecznym. Taka struktura rozwoju społeczno-gospodarczego nazywana jest "ekorozwojem". Pojęcie "ekorozwoju" wiąże się ściśle z nowoczesnym pojmowaniem idei tzw. "trzeciej drogi", w której przyjąć należy, iż najwyższym podmiotem jest "człowiek", a największą wartością "życie". Nowy "styl" rozwoju wymaga zmiany stylu życia człowieka, odwrotu od zwyrodniałego kunsumizmu, od pogoni za bogactwem i zyskiem i od zaniedbań w sferze kultury duchowej. Jeśli mamy zmierzać w kierunku umocnienia kultury chrześcijańskiej to należałoby podjąć, w sferze religijnej, decyzję o, ewangelizacji środowisk ekonomicznych i politycznych, gdyż obecny jaskrawy rozdźwięk pomiędzy współczesną ekonomią a Ewangelią nie może być dalej obłudnie niedostrzegany i tolerowany przez "wierzące społeczeństwo" polskie. Samoobrona, akceptuje wskazania nauki społecznej Kościoła, a za podstawową zasadę tej nauki przyjmuje zasadę uniwersalności dóbr i powszechnej do niej dostępności. Jednocześnie w pełni popiera wypowiadane w Encyklikach stwierdzenia Papieża Jana Pawła II, iż, zachodnio-europejska cywilizacja konsumpcyjna odeszła od zasad chrześcijaństwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty